👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig trygghet

Skapad 2019-10-14 12:33 i Pettersbergs förskola Örebro
Förskola
Arbetsområdet syftar till att skapa förutsättningar för barnen att utveckla ett nyanserat talspråk som de kan använda sig av i olika situationer på ett ändamålsenligt sätt.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Arbetsområdet syftar till att skapa en språklig trygghet hos barnen där deras ordförråd breddas och fördjupas.

Aktiviteter för att nå syftet

Genom att prata om och lära sig nya begrepp, leka med ord, ta del av olika berättelser och ramsor och träna sig i att återberätta kortare händelser, har vi som syfte att öka barnens ordförråd. Detta för att de ska kunna uttrycka sig genom ord och kroppspråk på ett bra sätt samt kunna vara delaktig i lek på ett mer ändamålsenligt sätt.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18