Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 2019-planering för Gröna gruppen

Skapad 2019-10-14 12:45 i Barnens Bikupa Fristående förskolor
Förskola

Innehåll

PLANERING OCH REFLEKTION FÖR GRÖN TVÄRGRUPP

 

• Var är vi?

 

Syfte

 

I början av ett läsår har vi många nya barn och behöver jobba aktivt för att göra gruppen trygg med varandra och med oss vuxna på förskolan. Vi vill också visa barnen att vi respekterar och lär av varandra och våra olikheter. För att stärka gruppen och för att få en bra grund att stå på vill starta upp läsåret med att arbeta aktivt med NORMER OCH VÄRDEN.

 

 I vår grupp arbetar vi med normer och värden som ska präglas av ett gott klimat där alla visar respekt och hänsyn mot varandra. Vi vill att barnen ska kunna leva sig in i andra människors situationer samt vilja hjälpa varandra.Vi strävar efter aatt stärka gruppkänslan samt att våga prata och uttrycka våra känslor.

 

 

• Vart ska vi?

 

Mål / vision

 

Vi vill skapa en tillitsfull och TRYGG relation med barnen och visa dem RESPEKT samt lära dem att visa respekt mot varandra. Vi strävar efter att alla barn ska våga vara sig själva och att OLIKA är bra.

 Vi strävar efter en bra gruppkänsla och att våga vara sig själv

 

Koppling till läroplanen;

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

förmåga att ta hänsyn till och leda sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

 

- förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

 

 

Hur gör vi?

 

Arbetssätt och metoder

 

Läroplanen för förskolan är ett styrdokument som vi på förskolan enligt lag ska förhålla oss till. I läroplanen för förskolan skriver man att förskolan är en utbildningsform som ska bedriva undervisning. Genom sagor kan vi inspirera barnen och göra dem NYFIKNA på olika områden. Därefter är det barnen som leder oss i rätt riktning och vi gör på så sätt barnen DELAKTIGA i sitt lärande.

 

För att belysa NORMER OCH VÄRDEN väljer vi medvetet böcker som förmedlar olika budskap. Därefter observerar vi och lyssnar in vad som fångar barnens intresse och nyfikenhet och jobbar vidare efter det.

 

Genom att vara goda förebilder och visa barn och andra vuxna respekt och hänsyn kan vi visa på ett förhållningssätt som främjar goda relationer. Vi visar barnen och varandra respekt genom att vara goda lyssnare som tar barnens frågor på allvar och att vi tar vara på deras synpunkter och tankar. Vi vill förmedla att man har rätt att tycka olika så länge du respekterar den andres åsikter och att våra olikheter berikar och ger oss nya kunskaper.

 

I vår lärmiljö skapar vi mötesplatser som är väl genomtänkta med material som tillåter barnen att tänka fritt utan förväntningar av att leka eller använda materialet på ett särskilt sätt.

Vi startar varje tillfälle med att samlas i pilkojan där barnen får välja en personlig hälsning. Därefter får barnen peka på en smiley som beskriver sin känsla för dagen. Är jag glad eller känner jag mig ledsen?

 

Vi dikuterar tillsammans med barnen att alla är olika men lika mycket värda!

Vid vårt första tillfälle inredde vi vår samlingsplats med ett regnbågsfärgat paraply, vad står färgerna för?

 

Vid flera tillfällen har vi läst boken ”Klappa snällt”. De är snälla mot alla. Alla får vara med. Alla utom Börje...

 

Hur blev det?

När vi började terminen startade vi i pilkojan, vi uppmärksammade att de hade svårt att hålla fokus och ändrade till att ha fri aktivitet i början.

Vi ändrade även till olika mötesplatser ,det skapade variation och nyfikenhet.

Barnen har ett fortsatt intresse för hinderbanor.

Smileysarna fick ta en paus då barnen upprepade samma känsla och upprepade samma historia varje vecka .

 

Lika mycket värda arbetet har vi bibehållit genom sammarbetsövningar för att stärka gruppkänslan de skapar en förståelse och en ökad medkänsla till varandra. I leken har vi övat på att Vänta på sin tur-de ger en ökad respekt och hänsyn.

 

Efter boken Klappa snällt som fokuserade på hur vi är mot varandra valde vi att fortsatta med en annan bok Elmer elefant. Barnen visar en stor nyfikenhet för böcker och är intresserade. Elmer har fångat barnen och de har kunnat återberätta och även prata om känslorna som kommer upp i boken.

 

 

Här ska ni reflektera vid ert planeringstillfälle kring vad ni gjort och hur det gått. Därefter börjar man om…

Var är vi?

Vart ska vi?

Hur gör vi?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: