Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä HT 19 - engelska åk 9 - 30 day challenge, MS

Skapad 2019-10-14 12:46 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Engelska
Let's talk! Tala, förstå, diskutera & jämföra

Innehåll

MÅL FÖR ELEV

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

GENOMFÖRANDE

 • Du kommer att få träna på muntlig kommunikation i par eller i mindre grupper. 
 • Du kommer att diskutera på engelska utifrån givna ämnen.
 • Du kommer att få olika uppdrag för att inkludera engelska språket utanför klassrummet.

BEDÖMNING

Bedömningen avser din förmåga att:

 • kunna välja strategi samt agera utifrån budskap och instruktioner för att förstå innehållet i lättillgängliga texter
 • kunna välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer muntligt uttrycka dig.
 • kunna utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. 
 • kunna visa tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

INNEHÅLL

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Lyssna och läsa — reception

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Tala och samtala — produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

KURSPLANEMÅL

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att kommunicera på engelska och en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
 • sin förmåga att förstå talad och skriven engelska och formulera sig och samspela med andra i tal och skrift.

Matriser

En
Jä HT 19 - en åk 9 Talk /MS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala
Tala Du kan välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer muntligt uttrycka dig:
Exempel: I have two dogs. Their names is Fido and Bella. I have one cat. Do you have any pets? Det går att förstå huvudsaken av vad det är du vill säga, trots eventuella grammatiska misstag, ordval och uttal. enkelt och begripligt
Exempel: I have two dogs. Their names is... are Fido and Bella. I also have a cat named Missan. She has lovely striped fur in the colors of black and yellow. The dogs and the cat are very different from each others... other. Do you have any pets? Ditt ordval är varierat och du visar upp flyt. Det är lätt att förstå vad du säger. Du gör inte många misstag vad det gäller ordval och grammatik och du klarar av att omformulera majoriteten av de misstag du gör. tydligt och med visst flyt
Exempel: My two dogs are called Fido and Bella, and they are very much similar but at the same time very different. I also have a cat called Missan with lovely striped fur in the colors of black and yellow. There is absolutely no resemblance between the cat and the dogs. Do you have any pets? Ditt ordval är varierat och du visar upp utmärkt flyt och uttal när du talar så att det blir lätt att förstå. Du gör få misstag vad det gäller ordval och grammatik och klarar omformulera dig och rätta till de misstag du gör. tydligt och med flyt
Diskutera och jämföra
Du kan diskutera företeelser där engelska används och då göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper som är:
Exempel: Du kan välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen. Du visar att du kan delta i en diskussion på engelska, vilket även betyder att du kan föra vidare en fråga till en kamrat. enkla
Exempel: Du kan välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen. Du bjuder du in till diskussion genom att du på ett effektivt sätt använder frågeställningar med hjälp av exempelvis who, when, where och what. utvecklade
Exempel: Du kan välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Du bjuder du in till diskussion genom att du på ett effektivt och med bra timing använder frågeställningar med hjälp av exempelvis who, when, where och what. välutvecklade
Förstå
Du kan välja strategi samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet i talad engelska förstå:
Exempel: Yes, I also have pets. Du klarar svara på en fråga, men lyckas inte alltid förstå syftet med den, vilket leder till ett missförstånd. Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Exempel: Yes, I also have pets. I have a yellow parrot named Larry Bird and a spider named Webster. Du kan formulera svar utifrån frågeställningar och visar att du uppfattat vad din klasskamrat diskuterat. Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Exempel: Yes, I also have pets, although mine are very different from yours. I have a yellow parrot named Larry Bird and a spider named Webster. Du kan formulera svar utifrån frågeställningar och klarar även relatera ditt svar till vad din klasskamrat diskuterat. Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: