Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen Djur Ht 2020-Vt 2021

Skapad 2019-10-14 12:48 i Knutsbo förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Gruppen "Skogen Djur" leker, upptäcker, utforskar och lär sig mer om djur och natur.

Innehåll

 

Var är vi?

Höst/vårterminen 2020/2021 kommer Solens 4-5-åringar (20 barn) att träffas regelbundet på tisdagarna för att gå på en skogsutflykt i vår närmiljö. Detta året heter Skogsgrupperna "Skogen Djur" & "Skogen Matematik".

Vi har delat in barnen i två grupper, "Grodor" och "Kaniner".  Vilket innebär att ena veckan går Grodorna med Tina & Åsa och lär sig mer om djur & natur. Kaninerna går då med Marina & Marie med tema matematik. Vice versa veckan därpå (osv), så att alla får göra (nästan) samma saker i halvgrupp. Alla barn får då också större möjlighet att bli sedda och hörda av pedagogerna.

"Skogen Djur" ansvarar Tina och Åsa Anger för och ansvarspedagoger för "Skogen Matematik" är Marie och Marina.

Åsa är en pensionerad lärare/Mullefröken som brinner för att lära oss mer om djur & natur.

 

 

 

 

 

Vart ska vi?

Vi har sett ett stort djurintresse och lek/rörelsebehov i den här barngruppen och skogen utmanar/tränar dessa intressen på ett lekfullt sätt.

 Genom Åsas kunskaper om djur & natur får barnen utbildning inom dessa områden & lärdom om hur vi värnar om vår natur.
 
Vi vill väcka nyfikenhet och lust att utforska och leka i skogen.
 
Skogen är även en "fri" och öppen plats, med stort utrymme för alla barnen att lära känna varandra lite bättre. De fantiserar och använder kreativiteten då de leker/upptäcker och möts i nya gruppkonstellationer.
 
Eller bara i lugn och ro få utforska eller leka i skogen på egen hand, utan att bli avbruten eller störd, vilket ger en frihetskänsla.

Hur gör vi?

Gruppen "Skogen Djur" besöker tre olika skogsområden; Mullekojan, Harbacken och Busslinjeskogen.

Vi skapar rutiner kring vår aktivitet som är återkommande. Först samlas vi (kl:9.30) för att uppmärksamma vilka som är närvarande eller sjuka/lediga. Sedan går vi tillsammans till vår skogsplats (en pedagog först och en sist). Där lär vi oss mer om djur och natur av vår skogspedagog (Åsa). Efter djursamlingen finns det tid för att upptäcka, bygga, fantisera och leka fritt. Skogens ojämna och kuperade terräng tränar även barnens grovmotorik, koordination, smidighet och uthållighet på ett lekfullt sätt. Som avslutning har vi ibland en gemensam grupplek/sång med anknytning till veckans djur eller för att träna på samarbete.

Vi kommer att gå till skogen höst/vårterminen 2020/2021. Vi försöker alltid att förbättra vår utbildning. Detta sker genom att ständigt kommunicera och reflektera tillsammans i arbetslaget om hur vi ska gå vidare med aktiviteterna utifrån barnens reaktioner, idèer och intressen. 

Vi tar bilder med lärplattan och dokumenterar, Tina ansvarar för detta. Bildcollage presenteras på väggen till höger om vår stora Dokumentationstavla.

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: