Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt "Turk och Ayla"

Skapad 2019-10-14 12:48 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Det här projektet handlar om skönlitterär läsning. Vi ska läsa boken Turk och Ayla som är skriven av Niklas Krog. Turk kallas en helt vanlig kille från Bromma. Han heter egentligen Mattias och spelar basket i Alvik. Ayla är en tjej med turkisk bakgrund som bor i Rinkeby. Hon spelar i Akropol. Turk är blyg. Det är inte Ayla. De är varandras totala motsatser. Under det här arbetsområdet kommer du att läsa, skriva läslogg, diskutera boken i grupp samt skriva olika typer av texter. Parallellt med detta kommer vi att jobba med ordkunskap och grammatik.

Innehåll

När?

V.43-50

Arbetsgång

Vi kommer att läsa boken tillsammans på lektionstid och du kommer att få mycket tid i skolan till läsning. Ett tips är att ta hem boken och läsa ett nytt kapitel inför varje lektion just för att höra handlingen fler gånger. Det blir dessutom lättare att jobba med frågor till texten om man har läst den fler gånger. Tyngdpunkten kommer dock främst att vara på gemensam läsning och diskussion. Vi kommer att arbeta med text/tanke, begrepp, uttryck, textfrågor och skrivuppgifter till de lästa sidorna. Det är därför viktigt att du läser in dig på det kommande avsnittets frågor och gör anteckningar under  tiden du läser, för att ha ett bra stöd inför passen med arbetsuppgifter.

I slutet av arbetsområdet kommer du att delge dina tankar om boken i ett boksamtal. Boksamtalet blir ytterligare en bedömningsuppgift och kommer att genomföras i grupper om 4-5 personer. För att du ska kunna delta aktivt på dessa samtal är det väldigt viktigt att du förbereder dig väl. Detta kan du till exempel göra genom att skriva en utförlig text/tanke.

Boksamtalen kommer att ske i grupper och du kommer att få prova på att ha olika roller i din grupp, samtalsledare och deltagare i samtalen.

När du är samtalsledare ska du:

 • Sammanfatta det som hänt i boken.
 • Leda samtal kring de frågor som är aktuella till veckans avsnitt av boken.
 • Se till att alla kommer till tals.
 • Se till att ni håller er till ämnet.
 • Sammanfatta det ni pratat om och avsluta diskussionen.

För att klara läsprojektet krävs att du...

 • … läser boken Turk och Ayla.
 • … är med i muntliga diskussioner om boken.
 • … gör skrivuppgifterna som är kopplade till arbetet med boken. 
 • ... gör den avslutande uppgiften.

Detta kommer att bedömas:

 • Muntligt deltagande i diskussioner

 • Skrivuppgifterna

 • Avslutande uppgift kring boken.

 

 

Uppgifter

 • Skriv loggbok

Matriser

Sv SvA
Matris till läsprojeket "Turk och Ayla".

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsflyt
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och kan på ett huvudsak fungerande sätt välja och använda lässtrategier.
Du kan med gott flyt läsa skönlitteratur och kan på ett ändamålsenligt sätt välja och använda lässtrategier.
Du kan med mycket gott flyt läsa skönlitteratur och kan på ett ändamålsenligt och effektivt sätt välja och använda lässtrategier.
Läsförståelse
Du gör enkla sammanfattningar av innehållet med en viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet med en relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet med en god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Tolkning
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken och som kan läsas mellan raderna utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderana eller är dolda i boken utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Analys upphovsman
Du kan föra enkla resonemang om boken med kopplingar till dess upphovsman. Du drar till viss del underbyggda slutsatser om hur boken har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan föra utvecklade resonemang om boken med kopplingar till dess upphovsman. Du drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur boken har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om boken med kopplingar till dess upphovsman. Du drar väl underbyggda slutsatser om hur boken har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Analys sammanhang
Muntligt
Du kan samtala och diskutera varierande ämnen i boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala och diskutera varierande ämnen i boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala och diskutera varierande ämnen i boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Skriftligt
Du kan skriva med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: