Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vale 9: Capítulo 2

Skapad 2019-10-14 13:25 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vamos a seguir con el español.

Innehåll

Vi ska arbeta med kapitel 2 i Vale 9 och lära oss mer om verbformen gerundium, alltså berätta om något som händer just nu. Vi kommer också att repetera verbformerna perfekt (beskriver vad som har hänt) och futurum (beskriver vad som ska hända). 

Som förberedelseuppgift kommer du att få arbeta med stencilen Un chat entre amigos. Där tränar du på att skriva och repeterar ovan nämnda verbformer. 

Som bedömningsuppgift kommer du att få skriva ett skriftligt färdighetsprov som heter La copa del fútbol. I uppgiften ska du skriva och berätta om dina och ditt fotbollslags upplevelser under en cup i Spanien. Tänk på att utveckla ditt språk vad gäller innehåll, form och ord för att nå en högre nivå. 

För att lyckas så väl som möjligt med den här uppgiften behöver du repetera verbformerna vi har tränat på under lektionerna så att du känner dig förtrogen med dessa. Du kan repetera dessa genom att läsa s. 68-75 i Vale 9. Det är också en bra idé att repetera vanligt förekommande ord som vi har haft tidigare. 

Vi kommer också att göra en hörförståelse efter kapitel 2. Under lektionerna får du möjligheter att träna på att förstå talad spanska och vi övar även på strategier för att förstå det du hör. 

Matriser

M2
Escribir

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll och ord
Du visar ännu inte att du kan använda ord och fraser för att kommunicera skriftligt i en chat.
Du visar att du kan använda ord, enkla fraser och meningar för att kommunicera skriftligt i en chat och du behärskar dessa ganska väl.
Du visar att du med viss säkerhet kan använda dig av många av de ord, fraser och meningar för att kommunicera skriftligt i en chat. Du försöker bygga ut dina meningar.
Du visar att du med säkerhet kan använda dig av ord, fraser och meningar för att kommunicera skriftligt i en chat. Du försöker utveckla innehållet så mycket du kan. Du anpassar din text i någon mån till syfte, mottagare och situation.
Form
Ditt språk är svårt att förstå för en spansktalande person eller du skriver för lite för att det ska vara möjligt att bedöma formen.
Du skriver enkla korta meningar och ditt språk går att förstå även om det innehåller oklarheter.
Du bygger ut en del av dina meningar och texten är relativt sammanhängande. Du har ett delvis varierat språk. Ditt språk är på väg att bli ganska korrekt.
Du skriver relativt sammanhängande meningar och du har ett relativt varierat språk. Din text är ganska korrekt. Du anpassar din text i någon mån till syfte, mottagare och situation.
Verb i presens
Du kan ännu inte använda presens.
Du försöker använda verb i presens och lyckas delvis.
Du använder verb i presens med viss säkerhet.
Du använder verb i presens med säkerhet.
Futurum
Du kan ännu inte använda futurum.
Du försöker använda futurum och lyckas delvis.
Du använder futurum med viss säkerhet.
Du använder futurum med säkerhet.
Perfekt
Du kan ännu inte använda perfekt
Du försöker använda verb i perfekt och lyckas delvis.
Du använder verb i perfekt med viss säkerhet.
Du använder verb i perfekt med säkerhet.
Gerundium
Du kan ännu inte använda gerundium.
Du försöker använda verb i gerundium och lyckas delvis.
Du använder verb i gerundium med viss säkerhet.
Du använder verb i gerundium med säkerhet.
Strategier
Du saknar strategier för att få kommunikationen att fungera.
Du kan välja och använda dig av någon strategi för att få kommunikationen att fungera.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier för att få kommunikationen att fungera.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier för att få kommunikationen att fungera.

M2
Escuchar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse
Du visar att du är på väg, men förstår för få ord för att få ett sammanhang.
Du förstår delar av texten och får ett sammanhang även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta av texten samt tydliga detaljer.
Du förstår hela textens innehåll samt de flesta detaljer.
Återberätta
Du kan ännu inte redogöra för och kommentera innehållet.
Du återberättar enkelt och kortfattat och kommenterar texten på ett enkelt sätt.
Du återberättar enkelt och kommenterar relativt detaljerat.
Du återberättar tydligt och kommenterar detaljerat.
Budskap/ Instruktioner
Du löser ännu inte uppgifter efter de budskap och instruktioner som ges.
Du visar att du kan lösa enkla uppgifter, efter de budskap och instruktioner som ges, även om du inte löser alla.
Du visar att du kan lösa enkla uppgifter, samt någon soluppgift, efter de budskap och instruktioner som ges.
Du visar att du kan lösa de flesta uppgifter, samt flertalet soluppgifter, efter de budskap och instruktioner som ges.
Strategier
Du visar inte att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda någon strategi
Du visar att du kan använda strategier.
Du visar att du kan använda strategier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: