Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturerna, antikens Egypten och Grekland och Romarriket vecka 42-47, 7C och D HT 2019

Skapad 2019-10-14 13:25 i Almåsskolan Mölndals Stad
Ett större ämnesövergripande område för svenska och historia.
Grundskola 7 Historia Svenska
Hej! Vi ska arbeta med flodkulturerna och antiken. Ni kommer få ta till er kunskaperna på olika sätt. Se till så att du ligger i fas med planeringen så att du lämnar in ditt arbete i tid.

Innehåll

 Centralt innehåll för ämnet historia

Ur det centrala innehållet för ämnet historia:

Arbetsområdet

Vi skall under veckorna 42-47 arbeta med historia. Ni kommer även att arbeta med antiken i svenskan. Detta för att ni skall få en röd tråd i er lärandeprocess. Arbetsområdet kommer att behandla levnadsförhållandena i Mesopotamien, Egypten, Fenicierna, det Antika Grekland och romarriket. Vi kommer att möta dramer, myter och gudar men också krig och uppror. Vi berör också människans förutsättningar då och deras påverkan på dagens infrastruktur. 

Att arbeta tematiskt innebär att du har större friheter att jobba mer fritt med uppgifterna på SO-lektionerna men tänk på att det kräver en större planering och organisation (använd din kalender med delmål så att du har stenkoll på hur du ligger till). Nu är det du som skall ta ansvar över dina studier och lärarna är handledarna som hjälper dig på rätt väg.

Undervisningen

Du kommer få genomgångar, spela spelet Flodkulturerna, se på filmer och diskutera. Skulle du vara borta någon lektion, ta reda på vad du har missat och ta ifatt. 

Presentationerna ligger under uppgifter!

Länktips

https://www.grundskoleboken.se/wiki/Mesopotamien

https://www.grundskoleboken.se/wiki/Egypten_(Flodkultur)

https://www.grundskoleboken.se/wiki/Antikens_Grekland

https://www.grundskoleboken.se/wiki/Fenicierna

https://www.grundskoleboken.se/wiki/Romarriket

https://www.so-rummet.se/search?search_api=Antiken

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/antiken

Uppgifter

 • Examination De stora civilisationerna

 • Begrepp De stora civilisationerna

 • Presentation Mesopotamien

 • Presentation Antikens Egypten

 • Presentation Antikens Grekland

 • Grekiska antiken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi Sv
Historia åk 7-9

På väg mot att nå grundläggande förmåga
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Historiska händelser och personer
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Orsaker och konsekvenser
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Historiemedvetande
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Samband och förståelse. "Se den röda tråden"
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Källor och källkritik
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiebruk (propaganda förr och nu)
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Ord och begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: