Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hålbar utveckling 2019-2020

Skapad 2019-10-14 13:39 i Källviks förskola Halmstad
Förskola
Källviks förskola har valt hållbar utveckling som gemensam grund för årets projekt. Vi på Utforskarna vill engagera oss i vår närmiljö och skapa ett växande intresse för hållbar utveckling i det vi möter runt omkring oss. Vi ser möjligheterna i det som finns utanför förskolan, i Snöstorp och i Halmstad. Dessa upplevelser vill vi arbeta vidare med på kreativa och lekfulla sätt.

Innehåll

Planering för Utforskarna: Hållbar utveckling - Stad och samhälle

 

Normer och Värden
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

Förväntade effekter: Barnen får olika erfarenheter om hur vi kan göra på förskolan och i ”samhället” för att använda vår miljön och det som finns runt omkring oss.

Konkretisering: Tillsammans besöker vi olika platser som hör till samhället och ”allmänheten”. Vi dokumenterar med foto eller film för att kunna arbeta vidare med dessa upplevelser. Vårt förhållningssätt blir också viktigt, att vi är förebilder. Vi sätter ord på och visar genom våra handlingar för att synliggöra vad hållbar utveckling kan vara.

Omsorg, utveckling och lärande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

Förväntade effekter:  Barnen utmanar sin kreativitet och skapande förmåga. De ställs inför tekniska dilemman och får syn på funktioner som väcker nyfikenhet och skapar samtal mellan barnen.

Konkretisering:  Vi erbjuder olika material så som återbruk, naturmaterial, färg mm för att väcka barnens kreativitet. Vi hjälper barnen att få syn på funktioner som kan behövas i skapandet och i samspel med varandra utmanar vi barnen att hitta tekniska lösningar.

Barns delaktighet och inflytande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Förväntande effekter:  Barnen vill och vågar ge uttryck för sina tankar och idéer i vardagens olika situationer och de kommer med egna förslag hur vi tillsammans kan göra. De får fler erfarenheter kring varför det är viktigt att vi tar ansvar för det man gör både i miljön och för samhället runt omkring.

Konkretisering: Vi har en öppenhet i vardagen och lyssnar på barnens samtal. Vi är lyhörda för barnens idéer och intressen i projektet och skapandet av våra olika lärmiljöer.

Språk
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Förväntade effekter: Barnens ordförråd vidgas med fler begrepp och nya uttryck utifrån deras olika förmågor. De blir trygga och självständiga i sin kommunikation och kan uttrycka sina tankar, fråga varandra och samtala i olika situationer.

Konkretisering:  Vi pedagoger använder ett varierat språk  genom att exempelvis sätta ord på saker, använder utförliga meningar och ”riktiga” begrepp i sampel med barnen för att berika deras ordförråd. Vi utmanar även barnens verbala kommunikation genom bokläsning och samtal, reflektioner i mindre grupper runt exempelvis dokumentation, ramsor vid matbordet och sånger mm.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: