Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8. Hola/ Quién eres

Skapad 2019-10-14 13:40 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Repetition av åk 7. Vi kommer att lära oss: * Hälsnings och avskedsfraser * Fråga hur någon mår * Berätta hur du mår * Fråga och svara var man befinner sig (estar) * Att ställa frågor * Att berätta vem du är *Att berätta hur du ser ut *Att berätta vad du tycker att göra

Innehåll

Mål– syfte och konkretiserade mål

* Förstå och tolka innehållet i talat  språk (enkla berättelser och dialoger)

* Formulera och kommunicera i tal och skrift på ett enkel sätt.

*Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

Undervisning– genomförande och tidsplan

Vi kommer att arbeta med de två områden fram till vecka 41.

Vi arbetar utifrån läromedlet "Colores" och genomgångar i hel klass.

Tränar på glosor med hjälp av Quizlet

Filmer från Digital pedagogik för att introducera ett område, repetera eller befästa grammatik, glosor eller viktiga fraser. 

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Under tiden vi jobbar med dessa kapitel kommer det ske en formativ bedömning. Det betyder att målet är att du hela tiden ska förbättra dina förmågor i spanska genom att vara aktiv  och delta på lektionerna. 

 

I slutet av temat (v.41) kommer vi ha ett prov då du har chans att visa det du lärt dig. Detta kommer bestå av 4 delar:

- Läsa

- Höra

- Prata

- Skriva

 

Matriser

M2
Spanska åk 8/ ht.2019

E
C
A
Skriva/Tala
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Höra/Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: