Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden åk 5

Skapad 2019-10-14 13:46 i Nätverksgrupper Hedemora Hedemora
Grundskola 5 Geografi
I åk 4 arbetade ni med vårt eget land Sverige. Nu har det blivit dags för er att lära er mer om våra nordiska grannländer - Norge, Finland, Danmark och Island. Ni ska ta reda på vilka likheter och skillnader det finns mellan de nordiska länderna vad beträffar språk, miljö, natur, befolkning, storlek, flagga, naturtillgångar och vad de flesta människorna arbetar med. Det är fler likheter än du kanske tror! Ni ska få lära er namn och läge på städer, vatten, öar och berg och olika ord och begrepp så att ni kan samtala och diskutera med varandra om de nordiska länderna..

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Hur man använder och förstår olika kartor
 • Namn och läge på de nordiska länderna samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter i Norden
 • Klimatet i de nordiska länderna
 • Nordens befolkning - var man bor och varför
 • Nordens naturtillgångar och hur de påverkar befolkningen
 • Att se skillnader och likheter mellan de nordiska länderna
 • Vad som finns att se, göra och uppleva i de nordiska länderna
 • Geografiska ord och begrepp, samt andra ord och begrepp som behövs för att kunna samtala om Norden

 

Genom att:

 • Arbeta med kartövningar
 • Se filmer om de nordiska länderna (T ex Geografens testamente)
 • Läsa texter och besvara uppgifter
 • Samtala och diskutera
 • Diskutera likheter och skillnader mellan länderna
 • Göra en gemensam ordlista över geografiska ord och begrepp

 

 Begrepp att förstå och kunna använda:

                naturlandskap, kulturlandskap, klimat, glaciär, monarki, republik, EU, statsskick, topografiska kartor, tematiska kartor,

                fjord, vik, udde, gejser, vulkan, krater, lava, halvö, naturtillgång, naturtyp

 

 Bedömning - Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Du ska aktivt delta i ett grupparbete kring ett nordiskt land.

 • Genom kartprov och ett skriftligt prov vid temats slut där du ska visa att  

          * du kan använda och förstå olika kartor.

          * du kan namn och lägen på de nordiska länderna samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter i Norden. 

          * du kan beskriva klimatet och naturtillgångarna i de nordiska länderna och hur de påverkar befolkningen.

          * du kan använda ord och begrepp.

          * du kan några skillnader och likheter mellan de nordiska länderna.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Matris för Norden år 5

Norden

Du har godtagbara kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Natur- och kulturlandskap
Du har kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
 • Ge  E 6
Landskap, resurser och befolkning
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
 • Ge  E 6
Geografiska begrepp
Du kan använda geografiska begrepp t ex topografisk karta, tematisk karta, klimat, naturlandskap.
 • Ge  E 6
Kartor, källor, metoder och tekniker
Du kan använda kartor och andra källor för att undersöka omvärlden. Du diskuterar hur olika källor kan användas.
 • Ge  E 6
Namngeografi: Nordens länder
Du ska veta vilka de nordiska länderna är samt kunna placera ut dem på en karta över Norden.
 • Ge  E 6
Du kan med lite hjälp tala om vilka de nordiska länderna är och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet tala om vilka de nordiska länderna är och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med stor säkerhet tala om vilka de nordiska länderna är och placera ut dem på en karta över Norden. Du kan jämföra storleken mellan länderna.
Naturgeografi: Huvudstäder i Norden
Du ska veta vad huvudstäderna heter i de nordiska länderna samt kunna placera ut dem på en karta över Norden
 • Ge  E 6
Du vet vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med viss säkerhet placera ut dem på en karta över Norden.
Du vet vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan placera ut dem på en karta över Norden.
Du vet vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med säkerhet placera ut dem på en karta över Norden.
Namngeografi: öar, vatten och berg
Namn och läge på viktigare öar, vatten och berg.
 • Ge  E 6
Du kan några namn och lägen på viktigare öar, vatten och berg i Norden.
Du kan flera namn och lägen på viktigare öar, vatten och berg i Norden.
Du kan de flesta namn och lägen på viktigare öar, vatten och berg i Norden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: