Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursmål för SFI -distans, kurs C, Hedemora Lärcentrum

Skapad 2019-10-14 14:31 i Vuxenutbildning Hedemora
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
För att nå kunskapskraven för kurs C jobbar vi med de här sakerna;

Innehåll

 

Hörförståelse:

 • Eleven kan förstå tydligt tal i vanliga situationer i vardags- och arbetsliv.
 • Eleven förstår hörförståelseövningar med olika teman, framförallt dialoger men även återberättade händelser.
 • Eleven förstår instruktioner och kan interagera med andra människor på arbetsplatsen.

 

Läsförståelse:

 • Eleven kan läsa, förstå och använda enkla texter i vardags- och arbetsliv.
 • Eleven får läsa olika texter och återberätta och svara på frågor som berör texten. Det handlar om att söka svaren i texten men även om att kunna läsa och förstå sammanhang.
 • Eleven får läsa kortare noveller
 • Eleven har regelbundet läsförståelseövningar och -tester.

 

Muntlig interaktion:

 • Eleven kan kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardags- och arbetsliv.
 • Eleven kan interagera genom att fråga och diskutera bekanta ämnen med andra.
 • Eleven kan uttrycka sina åsikter och ställa relevanta frågor till andra.

 

Muntlig produktion:

 • Eleven kan kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardags- och arbetsliv.
 • Eleven kan berätta om sig själv, sin familj och sitt vardags- och arbetsliv utifrån egna erfarenheter och upplevelser.
 • Eleverna får träna på uttal och intonation på arbetsplatsen och kan öva med läraren.

 

Skriftlig färdighet:

 • Eleven kan skriva enkla texter för att kommunicera i vanliga situationer i vardags- och arbetsliv.
 • Eleven kan skriva olika texter som handlar om egna erfarenheter, personliga formella och informella brev med adekvat ordval, meningsbyggnad och grammatik.
 • Eleven har regelbundet tester i  skrivuppgifter kopplade till kursens nivå, elevens arbetsplats och arbetssituation. 

Uppgifter

 • skriv om din barndom

 • skriv om din barndom

Matriser

SFI
Kunskapskrav SFI C

Kunskapskrav SFI kurs C

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Höra
Du ska kunna förstå talad svenska, till exempel ett tv-program eller radio och göra en enkel sammanfattning av innehållet. Du ska kunna förstå enkla meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Du ska kunna förstå talad svenska, till exempel ett tv-program eller radio och göra en enkel sammanfattning av innehållet samt kommentera viktiga detaljer. Du ska kunna förstå meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Du ska kunna förstå talad svenska, till exempel ett tv-program eller radio och göra en enkel sammanfattning av innehållet samt kommentera viktiga detaljer och kunna jämföra med till exempel egen erfarenhet. Du ska kunna förstå svårare meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Läsa
Du kan läsa kortare texter, fakta och diagram och göra enkla sammanfattningar av innehållet. Du ska kunna förstå enkla meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Du kan läsa kortare texter, fakta och diagram och göra enkla sammanfattningar av innehållet samt kommentera viktiga detaljer. Du ska kunna förstå meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Du kan läsa kortare texter, fakta och diagram och göra enkla sammanfattningar av innehållet samt kommentera viktiga detaljer och kunna jämföra med till exempel egen erfarenhet. Du ska kunna förstå svårare meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Muntlig produktion
Du ska kunna berätta om vardagliga saker, kunna ge enkla tips och instruktioner. Du ska kunna tala så att man förstår och det ska vara begripligt.
Du ska kunna berätta om vardagliga saker, kunna ge enkla tips och instruktioner. Du ska kunna tala så att man förstår och det ska vara sammanhängande.
Du ska kunna berätta om vardagliga saker, kunna ge enkla tips och instruktioner. Du ska kunna tala så att man förstår och det ska vara tydligt.
Muntlig interaktion
Du ska kunna diskutera om vardagliga saker och kunna ställa enkla frågor för att föra samtalet framåt i ett samtal med en eller flera personer.
Du ska kunna diskutera om vardagliga saker och kunna ställa enkla frågor för att föra samtalet framåt i ett samtal med en eller flera personer. Du ska också kunna argumentera för en åsikt.
Du ska kunna diskutera om vardagliga saker och kunna ställa enkla frågor för att föra samtalet framåt i ett samtal med en eller flera personer. Du ska också kunna argumentera för en åsikt och ställa följdfrågor för att utveckla samtalet.
Skriva
Du ska kunna skriva enkla texter; till exempel berättande, fakta, personbeskrivningar och miljöbeskrivningar så att läsare begriper. Du ska visa prov på variation i ordförråd, struktur och meningsbyggnad.
Du ska kunna skriva enkla texter, till exempel berättande, fakta, personbeskrivningar och miljöbeskrivningar så att läsaren ganska tydligt förstår. Du ska ha en fungerande variation i ordförråd, struktur och meningsbyggnad.
Du ska kunna skriva enkla texter; till exempel berättande, fakta, personbeskrivningar och miljöbeskrivningar så att läsaren klar och tydligt förstår. Du ska ha en väl fungerande variation i ordförråd, struktur och meningsbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: