Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent i privatliv och yrkesliv 19/20

Skapad 2019-10-14 14:50 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Matematik
Vi ska i området fördjupa våra kunskaper i att använda procent i privatliv (lån, räntor och amorteringar) och yrkesliv (pålägg, marginal, moms)

Innehåll

 

 MATEMATIK – 1a

Du ska visa att du kan...

  • använda matematiska begrepp och procedurer (räknemetoder).

  • formulera och lösa problem i exempelvis vardagliga situationer.

  • föra enkla matematiska resonemang och värdera din strategi

  • tillämpa matematiska modeller t.ex. formler

  • kommunicera matematik skriftligt och muntligt.

Fördjupning av Procentbegreppet

Promille, PPM, procentenheter, förändringsfaktor samt procentuella förändringar


Vecka 

 

 

Mål för veckan 

 

Du kan …

Begrepp

Uppgifter att öva 

 

Uppgifter att öva mot högre 

betyg  

Kan du detta

V 41

 

 

 

 

Växla mellan tal skrivna i bråkform, decimalform och procentform.

 

 

 

 

Använda räknemetod för att lösa

·        när andel/procent efterfrågas.

·        när antal efterfrågas

·        när det hela efterfrågas

 

Procent, bråk, decimal

 

 

 

 

 

 

Andel

Aktivitet s.71

i grupp

s. 72 2104-2108

Gruppaktivitet Kortspel

 

 

 

s. 73-77

 2109-2117

 

2121-2127, 2130-2131

 

2133-2134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 42

Mån fm

 

Mån

em

 

 

Tisdag

 

 

 

v 42

Fredag

 

Välja lämplig räknemetod för att lösa problem som innefattar procent

Examination åter

Bearbetning och samtal

 

 

Beräkna och göra jämförelser i procent

 

 

 

Förstå begreppen Promille och PPM och kunna använda lämpliga räknemetoder för att lösa problem

 

Skilja begreppet Procentenheter från procent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promille

PPM

 

 

 

Procentenheter

 

 

Par-uppgifter

 

 

 

 

 

Tema s 88

S 86

2203-2210

 

 

 

 

S 81

2154-2160

 

 

 

S 87

2216-2220

 

 

Par –problem

 

 

 

 

 

2211-2214

 

 

 

 

 

 

 

2161-2164

 

 

 

2221-2222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läxa!

Välja rätt

räknemetod

v 43

mån

2 pass

 

Tisdag

 

 

 

 

Fredag

Använda förändringsfaktor för att beräkna procentuella förändringar

 

Använda förändringsfaktor för att utföra beräkningar inom handel

 

 

Beräkna räntor vid lån och sparande samt amorteringar och avgifter

 

 

 

Förändringsfaktor

 

 

 

Pålägg, marginal, moms

 

 

 

Ränta, amortering, avgift

 

S. 89-91

2226-2236

S 93

2239-2242

 

Tema Moms

S 94-95

 

S 102-107

2303-2308

2312-2314, 2316

2320-2322

2237

 

S93

2242-2244

 

 

 

 

 

2308-2311

 

2315-2317

2323-2326

 

 

 

Vecko

test

 

V 44 Höstlov

V 45

Forts

Beräkna räntor vid lån och avgifter samt amorteringar och avgifter

 

Repetition av avsnittet

 

 

 

 

 

Diagnos s.

Blandade övningar s.

 

 

 

 

Fredag 8 / 11

Par-prov

 

 

 

 

Måndag  11/11     Examination i klassrummet

V 46

 

Index

 

 

 

 


 

Uppgifter

  • Examination i klassrummet

Matriser

Mat
Matematik 1a

Rubrik 1

På väg mot
Godtagbara
Utmärkta
Beskriva och använda begrepp
översiktligt och med viss säkerhet
utförligt och med viss säkerhet
Utförligt och med säkerhet i komplexa problem
Förmåga att använda lämplig räknemetod
löser med enkla procedurer och med viss säkerhet
löser med flera procedurer och med säkerhet
löser med säkerhet på ett effektivt sätt
Lösa matematiska problem
löser problem av enkel karaktär med fåtal begrepp och enkla tolkningar
löser problem med flera begrepp och avancerade tolkningar
löser problem av komplex karaktär och upptäcker generella samband som presenteras med symbolisk algebra
Använda matematiska modeller (M)
Använda en given matematiska modell och tolka ditt svar
Välja och tillämpa en matematisk modell och tolka ditt svar
Välja och anpassa en matematisk modell, nyanserat tolka ditt svar samt se alternativ till modellen
Resonera, förklara och motivera lösningar (R)
göra enkla förklaringar till dina lösningar eller andras lösningar
göra välgrundade förklaringar till dina lösningar eller andras lösningar
Göra nyanserade förklaringar till dina eller andras lösningar samt vidareutvecklar resonemang
Kommunicera matematik
Visar dina redovisningar med informella metoder
Visar dina redovisningar med formella metoder
Visar din redovisningar med korrekt symbolisk representation
Genom exempel relatera matematiken till verkliga sammanhang
med något innehåll och verkliga sammanhang samt föra enkla resonemang om relevans
med några innehåll till verkliga sammanhang och föra välgrundade resonemang om exemplens relevans
med några innehåll till verkliga sammanhang och föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: