Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack Bokstäver

Skapad 2019-10-14 15:09 i Jumkils skola Uppsala
Zick Zack Bokstäver Systematiskt arbete på ljud- och bokstavsnivå.
Grundskola F – 1 Svenska
Här får du lyssna efter bokstävernas ljud. Du får också öva på att skriva bokstäverna.

Innehåll

 I arbetsboken Zick Zack bokstäver arbetar eleverna med bokstäverna. Bokstäverna presenteras i grupper om tre, antingen först, sist eller inuti ord. Eleverna tränar dessa förmågor för varje bokstavsgrupp.

 • identifiera ljud i ord
 • koppla ljud till bokstav
 • identifiera bokstavens ljud
 • forma bokstäverna
 • ordförståelse

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska åk 1

Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Lässtrategier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
Läsförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
Resonera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: