Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rubinens tema

Skapad 2019-10-14 15:16 i Solbackens förskola Malmö stad
Förskola
( Vatten )

Innehåll

Vi har valt tema vatten som ett större tema som sträcker sig över hela året. Anledningen till detta anser vi är att barnen har visat stort intresse för det. Vi tycker också att vatten är ett väldigt populärt ämne bland barn stora som små. 

 

Vi har åldersblandade barn på en och samma avdelning. Det innebär att de teman vi har kommer att involvera alla åldrar och alla kommer att kunna vara delaktiga. Barnen delar vi i tre grupper.

 

Det är viktigt för att lärande och utveckling ska ske, att barnen får möjlighet att fundera och reflektera över saker och ting. Det innebär att vi pedagoger ska ställa frågor till barnen innan, under och efter aktiviteterna. Även så kallad återkoppling ska ske, antingen om det sker samma dag eller någon annan dag. Detta för att se hur mycket barnen kommer ihåg och vad det är de har lärt sig. 

 

  Genomförande:

 

Vi kommer att utnyttja inne och utemiljön för att utforska och skapa, leka och genomföra olika aktiviteter med barnen. Vi kommer att utgå från barnens intressen, erfarenhet och behov. 

 

Matematik och svenska ingår i samtliga teman som en vardaglig och naturlig process i allt lärande. 

 

Avdelnings planering:

 

Vi ska jobba med gruppar två dagar i veckan. Vi ska prata, ställa frågor, diskutera med barnen om vatten, (nya begrepp några verb)

 

. Barnen ska experimentera, prova, och leka med vatten, de ska titta på filmer som handlar om vatten.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: