Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1- 2 kända kompositörer

Skapad 2019-10-14 15:24 i Gröndalsskolan Stockholm Grundskolor
En pedagogisk planering som behandlar våra svenska kompositörer Carl Mikael Bellman, Wolfgang Mozart, Lennart Hellsing och Evert Taube.
Grundskola 1 – 2 Musik Svenska
Du ska få ta del av några kända svenska kompositörer på olika sätt text, film, sång, musik, dans, rörelse, berätta/rita/måla vad du upplever, varifrån kommer Bellman historierna, Hellsings sånger om herr Gurka, och Alice Tegnérs sånger.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Arbetssätt

 • Du kommer att få uppleva genom att titta på film och lyssna på fyra kompositörer.  De är Carl Mikael Bellman, Lennart Hellsing och Alice Tegnér. 
 • Du kommer att skapa genom att lyssna på text och musik och illustrera den bild du får upp i dina tankar när du lyssnar. Vi ska leva oss in i musiken även genom att skapa i sång, dans och rörelse.
 • Du lyssnar till några av kompositörernas mest kända verk och sjunger delar av dem till musik.

Bedömning och Redovisning

 • Du ska bekanta dig med till några kompositörer samt deras verk
 • Du ska kunna berätta/skapa på olika sätt vad du tänker/känner till musiken.
 • Genom att måla/skapa/berätta och uppträda med sång, musik och dans tillsammans, samt presentera vilken kompositör som står för aktuellt verk redovisas kunskaperna. 

 

 

Uppgifter

 • Hellsing

 • Bellman

 • Alice Tegnér

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Sv Mu
Bedömning

Deltar i unison sång och växelsång.
Målar och beskriver tankar och känslor till olika sorts musik.
Deltar i dans och rörelse med improvisation och imitation.
Framträder gemensamt med andra elever inför mindre och större publik.
Är bekant med kompositörer, sånger och visor med anknytning till svenska barnvisor och svensk tradition.
 • Mu  1-3
Lyssnar aktivt och gör egna associationer till musiken utifrån egna tankar och känslor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: