Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3 19/20

Skapad 2019-10-14 15:33 i Huaröds skola Kristianstad
Du kommer att få bekanta dig med det engelska språket genom att sjunga, leka, spela, prata själv, lyssna på engelska och läsa och skriva..
Grundskola 3 Engelska
Du kommer att få lära dig engelska ord och fraser så du kan prata, förstå och läsa enklare engelska. Du kommer bl a att arbeta med olika temaområden och sjunga några sånger på engelska.

Innehåll

Engelska

Du kommer att utveckla din förmåga att tala, lyssna och förstå, leka, sjunga, läsa och skriva engelska.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • Förstå enkla instruktioner
 • Förstå enkla texter
 • Formulera sig och kommunicera med enkla ord och fraser
 • Använda rätt uttal
 • Skriva enkla ord
 • Känna tillit till den egna förmågan
 • Känna till något om vardagsliv och levnadssätt i engelskspråkiga länder

Undervisningens innehåll:

Vad?

 • Temaområden som färger, siffror, kläder, kroppsdelar, leksaker, skolord...
 • Intressen som sport, djur, idoler
 • Följa enkla instruktioner
 • Kunna förstå och göra enkla beskrivningar
 • Dialoger och samtal
 • Sånger och ramsor
 • Förstå och göra enkla presentationer

Hur?

 • Använda oss av materialet "Champ 3"
 • Lyssna på talad engelska
 • Engelska sånger och ramsor
 • Se på engelska filmer
 • Leka lekar och spela spel

 

Bedömningar

Du visar att du kan engelska genom att:

 1. Du kan säga några vanliga engelska ord, meningar och frågor.
 2. Du kan lyssna och tala i ett samtal och i lekar.
 3. Du förstår vad du ska göra när din lärare ger dig uppgifter.
 4. Du kan läsa korta engelska ord.
 5. Du kan skriva av engelska ord.
 6. Du kan sjunga några engelska sånger.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska åk 3 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du skriver av enkla ord.
Du skriver enkla ord och meningar.
Du skriver enkla ord och meningar på egen hand.
Tala
* formulera sig och kommunicera i tal
Du härmar enkla engelska ord, sånger och ramsor.
Du använder enkla, vardagliga ord och fraser inom välbekanta områden.
Du använder välbekanta ord och fraser i meningar och svarar på frågor.
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du läser enkla ord med bild som stöd.
Du läser och visar att du förstår enkla ord och meningar.
Du läser och visar att du förstår det mesta av innehållet i enkla texter.
Lyssna och förstå
* förstå och tolka innehållet i talad engelska
Du lyssnar och visar att du förstår enkla ord och instruktioner i tydligt talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår enkla, vardagliga ord och fraser i tydligt talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår vardagliga fraser och enkla beskrivningar i tydligt talad engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: