Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö grundskola klass 8A, B, C och D Engelska Preparing for the Next Disaster

Skapad 2019-10-14 16:03 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
Du kommer att under c:a sex veckors tid att arbeta med temat Disasters. Du kommer bland annat att få uppleva The Eruption of mount Vesuvio 79 AD samt läsa om andra moderna katastrofer. Tillsammans med några klasskamrater ska du redogöra för en egen fiktiv katastrof eller olycka som redovisas i v.49. Ni ska tillsammans i gruppen skriva två A4-sidor (New Times Roman, typsnitt 14) om er fiktiva katastrof och ni ska även redovisa muntligt. Ta gärna hjälp av ex. en PP. Fördela ordet jämnt och se till att du bidrar med din del i arbetet. Parallellt arbetar vi med grammatik/språkriktighet.

Innehåll

 

 

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

35

Introduktion, Vesuvius

Gruppindelningar, Titanic- Corona

36

Hur arbeta tillsammans i grupp? Föreläsning om ansvar och delaktighet på svenska Idésprutor? Ansvarsområden delas upp

37

Arbete i grupp, språkriktighet

Döp er katastrof, kort presentation muntligt

38

Arbete i grupp,

Fire of London, grupparbete, läxförhör

39

Arbete i grupp

Arbete i grupp, läxförhör

40

Arbete i grupp

Se till att lämna in er skrivna del. Arbete klart.

41

Redovisningar

Redovisningar

 

 Med reservation för ändringar.

Bedömning

·        Din delaktighet i gruppen, din aktivitet

·        Din talade engelska i klassrummet och vid redovisningen, grammatik

·        Din skrivna engelska. Se till att du skriver under med ditt namn

vid din del av texten.

 

Mål

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

 

Matriser

En
Disasters

E
C
A
Förstå tal
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera & agera
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig i tal
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulera sig i skrift
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: