Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vardagen (v. 42 - 47)

Skapad 2019-10-15 06:08 i Bergaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vår vardag består av teknik. Hur är tekniken en del av ditt liv? Hur har tekniken utvecklats och hur har det påverkat människans vardag, samhället och miljön?

Innehåll

Syfte:

 • Att kunna identifiera några tekniska lösningar i din vardag och beskriva hur dessa används och fungerar.
 • Att kunna använda relevanta ord och begrepp för att kunna beskriva och reflektera över några tekniska lösningar i vardagen.
 • Att kunna beskriva och reflektera över hur några tekniska lösningar förändrar människans vardag och påverkar vår miljö.
 • Att kunna resonera kring hur några tekniska lösningar förändras över tid.
 • Att kunna söka information i olika källor och använda den i egna texter.

 

 

Undervisningens innehåll:

Undervisningen ska bestå av genomgångar, helklassdiskussioner, arbete i grupp samt enskilt arbete. Det enskilda arbetet ska bestå av arbete i ett arbetshäfte samt ett individuellt arbete där du ska skriva om en uppfinning och dess påverkan på människans vardag, samhället och miljön.

Bedömning:

Läraren kommer att bedöma dina resonemang i diskussioner, dina svar i arbetshäftet samt ditt arbete om en uppfinning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Kunskapskrav teknik åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Tekniska lösningar
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Förändring över tid, fördelar & nackdelar
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Söka information (Fy, Ke, Bi, Tkn)
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information & anpassa framställning (Fy, Ke, Bi, Tkn)
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: