Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

utevistelse fritids 1-2

Skapad 2019-10-15 08:21 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 6
Fokusområde för fritids 1-2 är utevistelse. Vi kommer att jobba med naturen och dess material. Andra aktiviteter vi kommer att jobba med är tex. sammarbetslekar

Innehåll

 

Lärmål.

 

 • Lära sig hur man går i ett led.

 • Lära sig trafikregler och skyltar i närområdet.

 • Lära sig vad allemansrätten är och vad den innebär
 • Lära sig att samarbeta ute i naturen.

 •  

Planering av utvärdering.

  observationer, tipsrunda

 

Utvärdering utevistelse/ lek fritids 1-2

Pedagogutvärdering: Mycket tid har gått åt att samla 2:orna

Barnen har svårt att gå i led behöver träna mycket på det.

Trafikskyltar har vi haft gemensamt med skola-fritids

Allemansrätten har vi inte hunnit med.

Lekar: Det har varit svårt att få med barnen de vill helst ha fri lek.

Vad har vi lärt oss? Ha färre lärmål och försöka inspirera barnen att vara delaktiga i leken.

 

Elevutvärdering: Barnen tycker det är roligt att byta miljö.

Vill helst leka själv när vi är ute.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: