Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulturell identitet Stormen 2019/2020

Skapad 2019-10-15 08:24 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Att samtala om och få en förståelse för sin egen och andras kulturella identitet

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den 15 oktober 2019 av Anna Lundh, Charlotte Nilsson och Veronica Eltén

 

 

Var är vi? (Nuläge/syfte)

I vårt arbete med skuggor visar barnen ett stort intresse för deras egna siluetter, ”där är jag”.

I spontana samtal berättar de om sina familjer och sin vardag hemma. 

 

 

 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

 Vi vill att barnen ska utveckla en förståelse för sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

-respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

- sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det kulturella livet

Förmågor vi vill fokusera på är självbild, kommunikation och mentalisering.

Självbild - veta vem man är och vad man kan, vem är jag och vad kan jag(inte). 

Kommunikation - att förstå och göra sig förstådd, gemenskap och utbyte med andra.

Mentalisering - att föreställa sig andras perspektiv och känslor, samt att föreställa sig och leva sig in i andra.

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

Med hjälp av skuggans siluetter skapar vi självporträtt som ska sitta vid barnens hyllor.

Skugglek - vem är bakom lakanet

Lek - vem knackar på min rygg

Lekar från andra länder

Samtalar om olika kulturer med hjälp av lämplig litteratur

Vi firar FN-dagen den 24 oktober där vi målar flaggor från olika länder, samtal om FN

Samtal om våra olika modersmål

Lyssnar på sagor på olika språk

Samtal om var vi bor och hur det ser ut i olika länder

 

 

 

 

Vi dokumenterar vår undervisning och barnens lärande genom lärloggar på både gruppnivå och individnivå.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: