Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: myter och litteraturen i antikens Grekland

Skapad 2019-10-15 09:58 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vad är en myt? Något påhittat är ett vanligt svar och det finns det en viss sanning i även om begreppet står för ord eller berättelse. Förmodligen har du fått höra berättesler om de gamla grekiska gudarna så som Dionysos, Zeus, Afrodite. I arbetet med myter och antikens litteraturhistoria kommer du att få möta några av antikens största författare och läsa om gudarna i deras verk. Förresten har du hört uttrycken hybris", "leva spartanskt" eller kanske "akilleshäl"? Visste du att dessa uttryck kommer från litteraturhistorien i det antika Grekland? Det finns många spår i västvärldens kultur så som böcker, teaterpjäser och filmer från denna tidsperiod. De handlar också om ämnen som vi berörs av än idag så som kärlek, otrohet, svek och hämnd. För att sammanfatta det kort så har vi flera anledningar till att förkovra oss i den antika litteraturen.

Innehåll

     Syfte - förmågor från kursplanen:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

     Centralt innehåll:

 • lässtrategier för att förstå, tolka och anlysera texter. Att urskilja texters budskap, tema, motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider,  från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och llivsfrågor. Lyrik, dramatik. sagor och myter.
 • några skönlitterärt ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk,  samt de historiska och kulturella sammanhang som verken tillkommit i.
 • skillnader i språkanvändningen beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i det som sagts.
 • Arbetsgång: i undervisningen kommer vi att:
 • genomgång/läsa i om myter i Spegla språket
 • filmer:från Studi.se
 • arbeta med Ouiz till filmerna från Studi.se
 • genomgång: PP-presentation för att skapa en förförståelse kring litteraturen
 • genomgång/samtal
 • texter: läsa, analysera och diskutera texter både enskilt och med kamrater
 • reflektioner och diskussioner: i par/mindre grupper EPA till de texter vi läser.

    Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • att leda ett samtal, sammanfatta det viktigaste, delta i ett samtal
 • läsa och analysera skönlitteratur från antiken (inlämningsuppgift)

    Tidsperiod  

 • v. 42-47 

    Läromedel/källor

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift: läsa och analysera

 • Inlämningsuppgift 2

Matriser

Sv
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med visskoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling til ltidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Sv
Delta i samtal och diskussioner

Innehåll

E
C
A
Framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.

Kommunikation

E
C
A
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt.
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Praktiserar turtagning till viss del.
Praktiserar turtagning relativt väl.
Praktiserar turtagning väl.
Klarar till viss del att tala tydligt och visa engagemang.
Klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.

Språk

E
C
A
Använder ett i huvudsak fungerande språk för mottagarna (t.ex. ämnesrelaterat språk, ordval)
Använder ett relativt väl fungerande språk för mottagarna (t.ex. ämnesrelaterat språk, ordval)
Använder väl fungerande språk för mottagarna (t.ex. ämnesrelaterat språk, ordval)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: