👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig - träna på att beskriva och berätta

Skapad 2019-10-15 11:46 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 6 Svenska
Ni skriver Boken om Mig Du skriver ett par kapitel om dig själv och dina intressen. Vi fokuserar på att berätta beskrivande och sammanhängande Vi tränar även på att läsa mellan raderna och skriva om lästa texter. Tillsammans arbetar vi även med texten Det Osynliga barnet.

Innehåll

Innehåll:

 

Du skriver ett par kapitel om dig själv och dina intressen under titeln Boken om Mig. Vi fokuserar på att skriva beskrivande och sammanhängande Vi tränar även på att läsa mellan raderna och skriva kortare texter med inspiration av ett par texter vi läser. Vi arbetar även tillsammans med texten Det Osynliga barnet.

 

Matriser

Sv
Skriva och läsa - Svenska åk 6

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 6
E
C
A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn ochungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn ochungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn ochungdomar med mycketgott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.