Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-Geografi Årsk 8a v42-50 Jordens klimat och vegetationszoner plus handel/industri och kommunikationer

Skapad 2019-10-15 12:25 i Frösåkersskolan Östhammar
Varför är det olika väder och klimat på olika platser på jorden? Vi lär oss mer om jordens klimat och växtlighet samt tittar på orsaker och konsekvenser av klimatförändringar.
Grundskola 8 Geografi
Varför är det olika väder på olika platser på jorden? Vilken skillnad är det på väder och klimat? Varför är det regnskog i Afrika och barrskog i Norrland? Handel, industri och kommunikationer ökar och binder samman världen genom olika slags nätverk och samverkar globalt. Detta formar er marknad för arbete och konsumtion, vilket vi kommer att lära oss om.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

 

Det här kommer du få undervisning om

 • Varför vi har olika årstider och hur gradnätet är uppbyggt
 • Viktiga begrepp om klimat, t.ex. nederbördstyper, årstider, nederbörd, klimatzoner, havsströmmar, vindar och växthuseffekt.
 •  Vi kommer också att använda olika kartor samt öva oss på var olika världsdelar, hav och floder ligger.
 • Varför klimatet varierar på jorden, vad de olika klimattyperna och växtlighetstyperna heter och vad som är typiskt för dessa.
 • Handel kommunikation och industri samverkar och nätverkar globalt, och på en och samma gång , sprider välfärd och skapar ekonomiska klyftor. Om detta ska vi läsa och lära oss.
 • Europas karta- namngeografi

Så här kommer vi att arbeta

 • Genomgångar, diskussioner, filmer samt arbete med uppgifter i Geografiboken, stenciler eller i kartboken..
 • Läxförhör och prov på avsnittet om Jordens klimat
 • Fördjupningsarbete om Klimat och vegetationszoner, eleverna gör Power Point eller affischer och redovisar för klassen
 • Träna på att veta var världsdelar, hav, floder och sjöar är belägna, både med hjälp av kartbok och Seterra.com

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 • arbete om Klimat och vegetationszoner och industri/handel och kommunikationer

 

Uppgifter

 • Planering och powerpoints

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Jordens klimat och vegetation

E
C
A
Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och kan föra enkla resonemang kring om orsaker och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat och vegetation.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och kan föra utvecklade resonemang kring om orsaker och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat och vegetation..
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och kan föra välutvecklade resonemang kring om orsaker och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat och vegetation..
Begrepps- användning
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Göra geografiska analyser av omvärlden
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
klimatförändringar
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: