Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Katthult Läslyftet HT 19

Skapad 2019-10-15 12:35 i Skogsbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Innehåll

Avdelning

Katthult.

Prioriterat mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Delmål 

1. Naturvetenskapsverb

2. Arbetsteorier kring naturvetenskapsverb

Nuläge

Vi upptäcker och utforskar mycket i naturen. Barnen visar ett stort intresse för olika skeenden i naturvetenskap och nu vill vi bli ännu bättre på att uppmärksamma verben i det vi och barnen gör. Vi vill ge barnen rätt naturvetenskapliga begrepp.

Utveckling pågår när barnen

Delmål1.

1. Använder och utforskar variationen på verben, samt upptäcker vad verben ”rulla” och "snurra" innebär.

2. Provar om/ hur olika saker rullar och snurrar.

 

Delmål 2.

1. Utforskar och undersöker; naturvetenskapliga verb.

2. Reflekterar kring sina tankar.

3. Vi pedagoger ställer frågor som utvecklar barnens tankar.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Delmål1.

1. Vi startar med att prova att rulla och snurra på olika sätt, både ute och inne. 

2. Vi erbjuder olika ting att utforska och undersöka med.  

 

Delmål 2.

1. Vi erbjuder barnen vid upprepade tillfällen att utforska sina arbetsteorier kring de naturvetenskapliga verben.

2. Vi ställer öppna frågor som utvecklar och fångar upp barnens tankar. 

Så här ska vi följa upp

På planeringen tillsammans i arbetslaget, samt på de träffar vi har på förskolan med övriga avdelningar. 

Barnen blir delaktiga i reflektion, samt dokumentation kring lärandet. 

Vi sätter upp bilder, begrepp och barnens egna ord och tankar.

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

 

 

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: