Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska modersmål

Skapad 2019-10-15 13:36 i Tjärnaskolan Borlänge
Grundskola F – 1 Modersmål
Ett starkt modersmål leder till en stark identitet. Undervisning i arabiska modersmål ska hjälpa dig att behålla och utveckla arabiska språket. Vi kommer att träna arabiska bokstävernas och lära alfabetet i alfabetiska ordning, och hur vi uttala de i jämförelse med svenska uttal, högläsning, Träna på att uttrycka känslor och åsikter, arbeta med ord, stavning och skrivning

Innehåll

 

Konkreta mål

 Kunna alfabeten i alfabetiska ordning

 Kunna namnen på bokstäverna

 ljuda bokstäver till ord

 förstå enkla texter som är kända till åldern stava bekanta ord

 Lyssna på sagor, remsor och förstå innehållet.

  Att kommunicera i tal 

 Använda modersmålet för att utveckla språket och sitt lärande.

   Undervisning/ Arbetssätt

 Träna modersmålets uttal i jämförelse med svenska uttal.

 Högläsning

 Träna på att uttrycka känslor och åsikter

 Arbeta med ord, stavning och skrivning

 Rita bilder till texter.

 Högtider, årstider och traditioner.

 Enkla jämförelse mellan modersmålet och svenska alfabetet

Koppling till läroplan:

Syfte

– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

– använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

– urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 Läsa och skriva  i årskurs 1–3

 – Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

– Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

 Tala, lyssna och samtala

– Muntligt berättande för olika mottagare.

– Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

– Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 Centralt innehåll

 Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

 Språk och kommunikation


 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: