Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5 HT-19 + VT-20 Medeltiden

Skapad 2019-10-15 13:40 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 5 Historia
Under medeltiden hände en massa spännande och otäcka saker. Sverige blev ett eget land, riddare krigade, digerdöden härjade och mot slutet av tidsperioden bildades en union mellan Sverige, Danmark och Norge. Livet då var mycket annorlunda jämfört med livet idag. 90% av Sveriges befolkning var bönder och de levde ett hårt liv. Håll i dig, för du ska snart lära dig mer om livet för mer än 500 år sedan.

Innehåll

Tidsperioden medeltiden är ganska lång så därför delar vi upp arbetsområdet i 2 delar.
Del 1:
- Hur samhället övergick från vikingatid och asatro till medeltid och kristendom.
- Hur bönderna levde + orsaker till att befolkningen fördubblades under början av medeltiden.
- Hur ett enat rike (Sverige) växte fram med hjälp av olika samarbeten.
- Digerdöden (orsaker, förklaringar, konsekvenser).
- Historiska källor och tolkningar + vad en historisk källa kan berätta och inte berätta om medeltiden.
- Varför riddare är vanligare än bönder i texter/bilder (framställningar) om medeltiden.
- Begrepp, t.ex. orsak, tolkning, träda, tionde, kloster, fogde och riddare.

Del 2:
- Städer och livet som borgare (hantverkare och köpmän).
- Boktryckarkonsten.
- Kampen om Östersjön (handelsförbundet Hansan och Gotland).
- Kalmarunionen och uppror.
- Jämföra vikingatid och medeltid.
- Begrepp, t.ex. borgare, fogde, Hansan och Kalmarunionen.

Detta kommer vi att arbeta med på följande sätt:
- läsa i "Upptäck Historia" (sid 52-85 samt sid 86-109) och andra texter.
- genomgång av läraren.
- filmer.
- diskutera.
- arbetsblad.
- begreppsträning.
- studera olika föremål med koppling till medeltiden.

Uppgifter

 • SO-samtal

 • SO-prov

 • SO-prov

 • SO-samtal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Medeltiden

--->
--->
--->
--->
Kunskaper
 • Hi  A 6
Jag behöver träna mer för att ha grundläggande kunskaper om händelser, personer och levnadsvillkor på medeltiden.
Jag har grundläggande kunskaper om händelser, personer och levnadsvillkor på medeltiden.
Jag har goda kunskaper om händelser, personer och levnadsvillkor på medeltiden.
Jag har mycket goda kunskaper om händelser, personer och levnadsvillkor på medeltiden.
Orsaker och konsekvenser
* kristendomen kom till Sverige * befolkningen fördubblades * digerdöden
 • Hi  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna resonera på ett enkelt sätt om orsaker till och konsekvenser av olika samhällsförändringar.
Jag resonerar på ett enkelt sätt om orsaker till och konsekvenser av olika samhällsförändringar.
Jag resonerar på ett utvecklat sätt om orsaker till och konsekvenser av olika samhällsförändringar.
Jag resonerar på ett välutvecklat sätt om orsaker till och konsekvenser av olika samhällsförändringar.
Jämföra vikingatid och medeltid
Jag behöver träna mer för att kunna jämföra vikingatiden och medeltiden.
Jag kan jämföra vikingatiden och medeltiden på ett enkelt sätt.
Jag kan jämföra vikingatiden och medeltiden på ett utvecklat sätt.
Jag kan jämföra vikingatiden och medeltiden på ett välutvecklat sätt.
Historiskt källmaterial
 • Hi  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna använda historiskt källmaterial.
Jag använder historiskt källmaterial och drar enkla slutsatser om människors levnadsvillkor. Jag resonerar på ett enkelt sätt om källornas användbarhet.
Jag använder historiskt källmaterial och drar enkla slutsatser om människors levnadsvillkor. Jag resonerar på ett utvecklat sätt om källornas användbarhet.
Jag använder historiskt källmaterial och drar enkla slutsatser om människors levnadsvillkor. Jag resonerar på ett välutvecklat sätt om källornas användbarhet.
Tolka olika framställningar
 • Hi  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna nämna någon rimlig orsak till att riddare är vanligare än bönder i historiska texter/bilder om medeltiden.
Jag nämner någon rimlig orsak till att riddare är vanligare än bönder i historiska texter/bilder om medeltiden.
Jag nämner några rimliga orsaker till att riddare är vanligare än bönder i historiska texter/bilder om medeltiden. ELLER Jag nämner någon rimlig orsak till att riddare är vanligare än bönder i historiska texter/bilder om medeltiden och förklarar orsaken med hjälp av fakta om medeltiden.
Jag nämner några rimliga orsaker till att riddare är vanligare än bönder i historiska texter/bilder om medeltiden. Jag förklarar en av orsakerna med hjälp av fakta om medeltiden.
Historiska begrepp
orsak, konsekvens, historisk källa, tolkning
 • Hi  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna förstå och använda begreppen på ett korrekt sätt.
Jag förstår och använder två av begreppen på ett korrekt sätt.
Jag förstår och använder tre av begreppen på ett korrekt sätt.
Jag förstår och använder begreppen på ett naturligt sätt när jag talar och skriver.
Begrepp om medeltiden
Jag behöver träna mer för att kunna förstå och använda begreppen på ett korrekt sätt.
Jag förstår och använder några begrepp på ett korrekt sätt.
Jag förstår och använder flera begrepp på ett korrekt sätt.
Jag förstår och använder begreppen på ett naturligt sätt när jag talar och skriver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: