Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ismer och Stilar i konsten - Bild Åk 8

Skapad 2019-10-15 14:26 i Färsingaskolan Sjöbo
En konst-ism är en inriktning inom konsten, en stil en viss tid i historien.
Grundskola 7 – 9 Bild
En konst-ism är en inriktning inom konsten, en stil en viss tid i historien.

Innehåll

Mitt syfte med undervisningen

Mitt syfte med undervisningen är att du ska få förståelse om olika stilar inom konsten genom historien, samt få en möjlighet att fördjupa dig i en viss ism som du tycker verkar intressant.

Elevinflytande

Eleven får själv välja motiv och ism att arbeta med.

Konkreta mål

ta reda på vad olika ismer är - tolka ett antal olika ismer och göra ett eget bildskapande utifrån denna isms karaktäristiska stil med sin egen målning som bas.

att testa på olika tekniker i sitt undersökande arbete.

att koppla bildskapandet till ett uttryck man vill förmedla med sin bild.

 


 

Arbetsformer

Individuellt arbete

* Skapa en egen målning med valfritt motiv

* Läsning och undersökning av olika ismer.

* Du blir väljer en ism som du söker fakta kring.

*  Gör en variant på din första målning som du målat i din egen stil till en ny bild med din aktuella ism i åtanke,

*skriv ner i classroom hur du tänker kring den egna bilden samt om arbetsprocessen ( analys)
- hur gjorde du bilden till din egen utifrån den konststil du valt, berätta om arbetsprocessen.
- vad ser du i bilden
- vad har du för tankar kring din bild som helhet.
- vad har du för tankar kring din bild och detaljer i din bild, fundera om bildsnittet du valt, färger, former mm.


*skriv om konstismen med relevant fakta om tid, kända konstnärer, färger, motiv och teniker.

 

 

Utvärdering/bedömning

Jag bedömer arbetet formativt under hela arbetsprocessen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Ämnesmatris - Bild 7-9 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SKAPA
skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett sätt som oftast fungerar när du skapar dina bilder.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande och varierat sätt när du skapar dina bilder
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt när du skapar dina bilder.
Du prövar olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett sätt som oftast fungerar.
Du prövar och omprövar olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett fungerande och varierat sätt.
Du prövar och omprövar systematiskt olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande och varierat sätt.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett utvecklat och varierat sätt.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett väl utvecklat, varierat och idérikt sätt.
UNDERSÖKA OCH PRESENTERA
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du undersöker olika ämnesområden med bilder och när du presenterar visar du på enkla samband mellan kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du undersöker olika ämnesområden med bilder och när du presenterar och förklarar samband mellan kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet på ett delvis underbyggt sätt.
Du undersöker och utvecklar dina idéer samt bearbetar och presenterar dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Du bidrar till att formulera handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt.
Du väljer och formulerar handlingsalternativ efter viss handledning leder arbetsprocessen **framåt**.
Du väljer och formulerar självständigt handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt.
Du ger enkla omdömen och visar på enkla samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du ger utvecklade omdömen och visar på samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du ger välutvecklade omdömen om ditt arbete och visar på komplexa samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
ANALYSERA
analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, funktion och innehåll på ett enkelt sätt med några ord och begrepp som hör ihop med ämnet.
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, funktion och innehåll på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt med relativt god användning av ord och begrepp som hör ihop med ämnet.
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, funktion och innehåll på ett väl utvecklat och väl underbyggt sätt med god användning av ord och begrepp som hör ihop med ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: