👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt liv som grej

Skapad 2019-10-15 15:10 i Knutby skola Uppsala
Grupparbete i ämnet teknik för årskurs 4
Grundskola 4 – 5 Teknik
Grupparbete i årskurs 4 och 5 Ni ska under några veckor i teknik skapa ett tittskåp. Till hjälp har ni filmen " Mitt liv som grej" och Ipads. Arbetet avslutas med en utställning och redovisning.

Innehåll

      Det som ska finnas med och bedöms i ditt arbete är:

  •  Du introducerar din grej
  • Grejens historia - dåtid, nutid - presenteras
  •  Vad hade det inneburit om den inte uppfunnits? Tankar och resonemang!
  •  Tittskåp där du ställer ut din grej
  • Avsluta med en presentation av er som gjort arbetet

 

I min bedömning kommer jag att titta på hur väl ni följt givna instruktioner. Jag kommer också att titta på hur väl de olika delarna i redovisningen hänger ihop och hur samarbetet och din arbetsinsats i gruppen har varit.

 

Lycka till 

Anna-Lena och Monika

Matriser

Tk
Mitt liv som grej

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förändring över tid
Grejens historik
Ni i gruppen kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur ett föremål har förändrats över tid.
Ni i gruppen kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur ett föremål har förändrats över tid.
Ni i gruppen kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur ett föremål har förändrats över tid.
Dokumentation
Hur har ni lyckats få ihop ert TV-program?
Ni har gjort en enkel dokumentation av en grej, som i huvudsak följer de instruktioner ni fått.
Ni har gjort en utvecklad dokumentation av en grej, som följer de instruktioner ni fått.
Ni har gjort en välutvecklad dokumentation av en grej, som väl följer de instruktioner ni fått.
Röd tråd
Ni har i er dokumentation en svag röd tråd, som gör att delarna inte riktigt hänger ihop.
Ni har i er dokumentation en synlig röd tråd, som gör att delarna till viss del hänger ihop.
Ni har i er dokumentation en väl synlig röd tråd, lätt att följa, som gör att delarna hänger ihop.
Samarbete/Arbetsinsats
Hur väl har ni i gruppen samarbetat och gett varandra utrymme i arbetsprocessen.
Under arbetsprocessen bidrar inte alla till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer ni tillsammans handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer ni tillsammans handlingsalternativ som leder framåt.