Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitaliseringsplanen Bromstensskolan Samhällskunskap åk4-6

Skapad 2019-10-15 15:19 i Bromstensskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Källkritik. Är det sant eller falskt?

Innehåll

 

Aspekt

Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt

Vad ska vi arbeta med?

Källkritik i media och nyheter, även historiska texter

 Hur ska vi arbeta?

Tid:

 • genomgående under lektionerna i samhällskunskap (flexibelt). Exempelvis 1 gång i veckan i samband med Lilla aktuellt eller andra aktuella nyheter. 

Material:

åk 4-5

 • Enkla nyheter t.ex. DN junior, lilla aktuellt, kamratposten, filmer på sli och UR (sökord: källkritik

åk 6 (eventuellt även åk 4-5 beroende på grupp)

 • dagstidningar, nyhetsprogram, radio

 

Arbetssätt:

åk 4-5

 • Diskussioner. Frågor att diskutera: Vem skriver nyheter? Varifrån kommer informationen? Varifrån kommer källan? Hur väljer man ut vilka nyheter man ska skriva om? (vem har makten). Vad vill avsändaren ha fram för budskap? 
 •  Elevnära frågor
 • Läsa artikel och nyheter gemensamt
 • Se och lyssna på nyhetsprogram
 • Prata om olika sökmotorer och källor (t.ex Wikipedia)
 • Läsa inaktuella nyheter och information
 • Jämföra gamla och nya nyheter
 • Kahoot med sanna eller falska påståenden 
 • Ha ett historiskt perspektiv. Historiska "sanningar" är kulturbundna. t.ex Kristian den gode/tyrann. Gustav Vasa (vinnaren skriver historieböcker)
 • normkritik (se nedan)

åk 6  (eventuellt även åk 4-5 beroende på grupp):

 • fake news (ex vithaj i Norge)
 • skapa felaktiga nyheter själv för att se hur lätt det är att lura/bli lurad
 • granska bilder, hur man manipulerar/ retuscherar bilder och video
 • upphovsrätt, copyright, creative commons
 • yttrandefrihet/ censur i Sverige och andra länder
 • göra ett eget nyhetsprogram digitalt.
 • genusperspektiv. Vad anses manligt/kvinnligt och varför? Hur har det sett ut förr i tiden? Hur ser det ut i andra länder?
 • normkritik. prata om normer och hur de är tid- och platsberoende. Vilka synliggörs och vilka får inte plats i media? t.ex kroppsideal i olika länder och varför det ser ut så. Media har stor makt över vilka kroppar synliggörs. 

Diskussionsfrågor: Hur påverkas vi av nyhetsflödet? Hur påverkar olika bilder dig? Vad tycker du är vacker och varför? osv

Länkar:

 https://www.svtplay.se/lilla-aktuellt 

 sli. se (t.ex Är det sant?, Så funkar Sverige:källkritik, Världen online: Sant eller falskt?)

vithaj i Norge

Vad ska du lära dig? 

Mål (för pedagogen)

åk 4-5

 • är att få elever att tänka på källkritik från olika perspektiv
 • att medvetandegöra elever om vem som har makten över media
 • avsändare och mottagare. Reflektera kring vilket syfte avsändaren och mottagaren har (t.ex läskreklam jämfört med om tandläkaren skulle skriva en artikel om läsk. Hur skiljer de sig åt?) 

åk 6

 • hur elever kan granska källan 
 • att medvetandegöra och kritiskt granska olika ideal t.ex  kroppsideal
 • bryta könsroller 
 • ha ett normkritiskt förhållningssätt och få elever att reflektera kring normer och ideal

Detta ska eleven kunna när vi är klara (konkreta mål för eleven) 

åk 4-5

 • tänka kring vilket syfte den som skriver kan ha
 • tänka över vilka som läser texten.
 • kunna reflektera över vem som bestämmer över vilka nyheter som väljs ut i Sverige och vilka konsekvenser nyheten kan ha
 • kunna reflektera över varför en uppslagsböcker eller webbsidor inte alltid är pålitliga (t.ex. Wikipedia, gamla encyklopedier med inaktuell information) 
 • kunna reflektera över vad är sant eller falskt

åk 6

 • lära dig om vad "upphovsrätt"  betyder samt regler kring det.
 • begreppen plagiera, kopiera, manipulera, retuschera, klippa, redigera
 • kunna diskutera könsroller i ett historiskt perspektiv
 • kunna diskutera normer och vem bestämmer vad som är "normalt"
 • känna till hur ett nyhetsprogram är uppbyggd

 

Bedömning

åk 4-5

 • muntliga resonemang i diskussioner/samtal 
 • skriva en reflektion över en falsk/ inaktuell artikel. Hur vet du att den är falsk eller inaktuell?

åk 6

 • eget nyhetsprogram
 • resonemang kring normer, könsroller med mera.

 

Bedömning sker löpande samt efter inlämningen.

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: