Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stavning: Dubbelteckning och ljudstridig stavning

Skapad 2019-10-15 15:47 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska bli säker på att läsa och skriva ord med dubbelteckning genom att arbeta med bl.a.. Språkskrinet. Du ska också lära dig stava ljudstridigt stavade ord ( ng-ljud, j-ljud, sj-ljud och tj-ljud).

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Skolan ansvarar för att eleven efter genomgången grundskola:

Förmågor

 

Genom undervisningen i detta arbetsmoment ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- läsa och stava dubbeltecknade ord rätt genom att använda dig av bl.a. Språkskrinet
- läsa och stava ljudstridigt stavade ord
- efterarbeta sina texter

Centralt innehåll inom arbetsområdet:


Nedan anges det kunskapsstoff som eleven kommer att möta i detta ämne.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 

 • din förmåga att läsa ord som är dubbeltecknade eller har ljudstridig stavning
 • kunna stava de vanligaste förekommande orden med ljudstridig stavning (ng-ljud, j-ljud, sj-ljud och tj-ljud)
 • efterarbeta dina texter och upptäcka felstavade ord

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du kommer att få:
- arbeta med vokaler och konsonanter
- arbeta med stavningsuppdrag i Elevspel eller liknande
- efterarbeta dina egna texter för att hitta stavfel
- gå igenom en kamrats texter för att finna stavfel
- skriva dina texter med en tydlig handstil

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:
- är säker på vokaler och konsonanter
- din förmåga att stava dubbeltecknade ord rätt
- din förmåga att stava ljudstridiga ord
- din förmåga att efterarbeta dina texter och rätta egna stavfel
- din förmåga att gå igenom en kamrats texter och finna stavfel.
- läser texter med dubbeltecknade- samt ljudstridiga ord

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Skriva
Skriva för att kommunicera, berätta, beskriva, informera och motivera sig.
Du skriver meningar med mellanrum mellan orden.
Du skriver sammanhängande text med stor bokstav och punkt.
Du stavar enkla, vanligt förekommande ord, rätt.
Du stavar längre ljudenliga ord rätt.
Du skriver enkel text som andra förstår och kan tyda.
Du skriver text med inledning, handling och avslutning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: