Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ull och torrtovning

Skapad 2019-10-15 16:38 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola 3 – 6 Slöjd
Vi lär oss om materialet ull. Hur produceras det och vad används det till? Vad kan vi skapa av ull? Vilken färg på ullen ska jag välja? Påverkar mitt val av färg föremålets uttryck?

Innehåll

Tidsperiod

 •  Ht 19

 Förmågor

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 Vad ska jag lära mig? 

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig mer om olika sorters material och deras egenskaper. Materialen använder du sedan när du formger och framställer olika sorters slöjdföremål.

Du lär dig även att fundera kring om olika färgers betydelse, hur färg och form påverkar ett slöjdföremål och hur du torrtovar med materialet ull. 

 Hur ska jag visa det? 

Du visar vad du kan genom att svara på frågorna i arbetsbladet, visar att du kan hantera verktygen vid torrtovning på ett säkert sätt och visar att du kan resonera kring din figurs färg och form.

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

 • Vi kommer att titta på en film om materialet ull där vi lär oss mer om hur det tillverkas och vad det används till.
 • Efteråt får du gör ett arbetsblad där du funderar på saker runtomkring dig som är gjort av ull.
 • Därefter får du prova på att torrtova ull till olika figurer utifrån sagan "Jaguaren".
 • Vi pratar om färg och form och hur de påverkar figurernas uttryck.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  C 6
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: