👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal

Skapad 2019-10-15 16:50 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 Matematik
Vet du vad det är för skillnad på en siffra och ett tal? Kan du avläsa romerska siffror eller minns du vad ordet differens betyder?

Innehåll

Beskrivning

Under det här momentet kommer vi att kika på hur vårt talsystem är uppbyggt, vad händer till exempel när man delar ett tal på 10 eller 100? Vi ska också öva på orden som hör ihop med de fyra räknesätten och lära oss att avläsa romerska siffror.

Konkreta mål

Eleven ska kunna förstå hur vårt talsystem är uppbyggt.

Eleven ska kunna multiplicera med 10, 100 och 1000.

Eleven kan kunna dividera med 10, 100 och 1000.

Eleven ska kunna avrunda tal.

Eleven ska kunna använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten.

Eleven ska kunna räkna med de fyra räknesätten.

Eleven ska kunna skriva tal med olika talsystem.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att lära sig de grundläggande begreppen inom området och kunna förklara dem med egna ord. 

Bärande begrepp

avrunda

decimal

decimaltal

differens

faktor

heltal

kvot

nämnare

produkt

räknesätt

siffra

summa

tal

tallinje

talsystem

term

tiosystemet

täljare

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Taluppfattning

Underlag saknas
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Ny nivå
Eleven kan förstå hur vårt talsystem är uppbyggt.
Eleven kan multiplicera med 10, 100 och 1000.
Eleven kan avrunda tal.
Eleven kan använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten.
Eleven kan räkna med de fyra räknesätten.
Eleven kan dividera med 10, 100 och 1000.
Eleven kan skriva tal med olika talsystem