Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster

Skapad 2019-10-15 17:03 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 6 Matematik
Vi lär oss nya begrepp som vi använder för att kunna räkna med algebra och ekvationer. Vi kommer även att lära oss tolka mönster och utifrån det formulera formler och algebraiska uttryck.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet

Lära sig begreppen algebra, uttryck, variabel, ekvation, mönster och formel
Kunna skriva algebraiska uttryck
Använda och lösa ekvationer
Utifrån givna mönster hitta sambanden och formulera en formel


Undervisning - arbetssätt

Muntliga genomgångar och film
Samtal om matematik där korrekta begrepp används
Räkna tilldelade uppgifter i Gleerups digitala läromedel och Nomp

 

Elevinflytande

Eleverna får välja vilka av de givna uppdragen de vill jobba med utifrån sina egna behov


Bedömning

"Måluppgifter" och "Visa vad du kan"
Aktivitet vid samtal om matte och begrepp under lektionen
Prov efter avsnittet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: