Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 9 - 1900-talets populärmusikhistoria

Skapad 2019-10-15 17:31 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Musik
Hur kommer det sig att hiphop, pop och rock låter som det gör? Varför har dessa genrer uppstått, hur låter de och vad kännetecknar t.ex. en blues? Under läsåret tar vi oss an musikhistorien genom att spela, sjunga, lyssna och ta reda på vad som påverkat musiken under 1900-talet.

Innehåll

1. Syfte – Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Du ska få en förståelse för varför musiken vi lyssnar på i dag låter som den gör. Hur har den västerländska musiken utvecklats under 1900-talet?

 

2. Förmågor att utveckla – Vad ska du träna?

Du kommer att öva på att sjunga och att spela piano, gitarr, bas och trummor. Slutligen ska vi kunna spela tillsammans i ensemble. Förutom att musicera ska du även träna på din förmåga att resonera kring musikens utveckling.

 

3. Arbetssätt – Hur ska du arbeta?

Vi kommer arbeta med 1900-talets populärmusikhistoria, där vi går igenom hur musiken har utvecklats under århundradet.

Varje lektion inleds med en genomgång av epoken och genren vi arbetar med för tillfället. Därefter kommer vi att sjunga eller spela en låt i just den genren jag berättat om.

 

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

 • Jag går grundligt igenom vad vi ska göra under lektionen.
 • Genomgången kommer att ske både muntligt och visuellt genom en Power point-presentation.
 • Jag kommer att finnas till hands under lektionen och hjälpa till om du har några frågor.

 

5. Redovisningsform - hur och när ska du visa vad du kan?

Dina kunskaper redovisas kontinuerligt genom att du deltar i diskussioner och samtal.

De visas också genom att jag hör vad och hur du spelar och sjunger på lektionerna.

Du kommer också att få göra en skriftlig uppgift där du visar att du kan urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer, resonera kring musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen, samt urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Uppgifter

 • Uppgift Musikhistoria

 • Blues, gospel och jazz

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
1900-talets populärmusikhistoria

E
C
A
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: