👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 ht

Skapad 2019-10-15 21:14 i Oxledsskolan F-6 Partille
Grundskola 5 Engelska
Att ha kunskaper i engelska kan ge dig nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och är både värdefullt och viktigt att kunna!

Innehåll

VAD?

Du kommer att få träna på att:

 • utöka ditt ordförråd genom att träna in ord och uttryck, läsa och skriva text
 • förstå när andra pratar engelska, till exempel kamrater, lärare och röster från program i radio/tv
 • läsa och förstå olika slags texter (t.ex. skönlitterära, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…)
 • själv tala och skriva på engelska
 • träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...)

HUR?

Du kommer träna engelska genom att ensam, i par eller grupp:

 • samtala och lyssna på engelska så mycket som möjligt under lektionerna
 • arbeta med övningar i Workbook
 • träna ord i skolan och ha glosor i läxa
 • göra olika övningar och lekar
 • skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, faktatexter, berättelser…)

 

BEDÖMNING

 

Dina kunskaper i engelska kommer att bedömas utifrån din förmåga att använda engelska i olika sammanhang när du talar och skriver, samt din förmåga att förstå och använda innehållet i talad engelska vid exempelvis instruktioner. Dessutom bedöms din förmåga att förstå och tolka talade och skrivna engelska texter.

Bedömningsformer:
- aktiv i diskussioner
- muntlig framställning
- skriftlig produktion
- läsförståelse
- hörförståelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6