Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2.TAL Prio 7 13c

Skapad 2019-10-16 08:15 i Läroverket Hudiksvall
I det här området jobbar vi med tal. Hur kan siffror ha olika värden beroende på vilken plats i positionssystemet de har? Hur använder vi olika räknemetoder för att räkna med de fyra räknesätten? Hur kan vi använda tallinjen när vi räknar? Vad händer när vi multiplicerar eller dividerar med 10, 100 och 1000? Hur kan det bli större när man dividerar? Det är många av de frågor vi kommer att arbeta med under det här arbetsområdet.
Grundskola 7 Matematik
Ingen vet vem som var först med att räkna. Kanske uppkom behovet att räkna för att hålla iordning på djuren i flocken eller för att fördela maten. Att räkna dagar, månvarv och år har människan gjort sedan lång tid tillbaka. Människan kunde räkna långt innan hon uppfann siffrorna.

Innehåll

Här hittar du Planering till området (OBS! Dokumentet uppdateras kontinuerligt).

 Matematikområde: Talförståelse

År: 7

 

Centralt innehåll - Vad ska vi undervisa om?

 

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

 • Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. 

 • Metodernas användning i olika situationer.

 

Begrepp - vilka begrepp kommer vi att behandla?

 

Siffra, tal, positionssystem, hela tal, decimal, addition, term, summa, subtraktion, term, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, kvot, prioriteringsregler, udda tal, jämna tal, sammansatta tal, primtal, faktorträd, avrundning, närmevärde, överslagsräkning

 
 

Bedömning - vilka kunskapskrav kommer att bedömas och hur?


Metod

 • Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen

 • Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar

 • Hur utvecklingsbara elevens metoder är

 • Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel 

Begrepp

 • Hur väl eleven använder olika begrepp

 • Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer

 • I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp

Resonemang

 • I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll

 • I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang

 • Kvaliteten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)

Kommunikation

 • Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt

 • Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer 

Problemlösning

 • I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll

 • I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer

 • Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer

 • Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser

 • I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: