👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning - år 7

Skapad 2019-10-16 08:15 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Matematik
I det här området tittar vi mer på vårt talsystems uppbyggnad och olika slags tal samt arbetar med att stärka vår taluppfattning. Vi kommer bland annat att arbeta med de fyra räknesätten inom naturliga tal, hela tal och rationella tal.

Innehåll

I det här området får du lära dig: 

 • vårt talsystems uppbyggnad
 • primtal och primtalsfaktorisering
 • delbarhetsregler
 • utföra beräkningar med de fyra räknesätten
 • prioriteringsreglerna
 • jämföra och storleksordna tal
 • addera och subtrahera negativa tal
 • växla mellan bråkform och decimalform
 • växla mellan bråkform och blandad form
 • addera och subtrahera bråk med samma nämnare
 • addera och subtrahera bråk med olika nämnare samt bråk och decimaltal
 • multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000
 • multiplicera och dividera med stora och små tal
 • avrundning
 • överslagsräkning
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper o begreppen i kapitlet

 Viktiga begrepp att kunna som hör till området: 

 • naturliga tal
 • jämna tal
 • udda tal
 • primtal
 • delbarhet
 • negativa tal
 • olikhetstecken
 • rationella tal
 • bråkform
 • blandad form
 • decimalform
 • positionssystemet
 • addition
 • term
 • summa
 • subtraktion
 • differens
 • multiplikation
 • faktor
 • produkt
 • division
 • täljare
 • nämnare
 • kvot
 • utvecklad form
 • avrundning
 • närmevärde
 • överslagsräkning

Arbetssätt: 

Under veckorna 34-43 har vi arbetat med kaptitel 1 - Taluppfattning och tals användning i Matematik X genom att ha

 • genomgångar
 • par- och gruppuppgifter
 • problemlösning
 • enskild räkning
 • diskussionsuppgifter
 • arbeta med och värdera olika strategier och metoder för att göra beräkningar och lösa problem
 • repetition
 • små test under arbetets gång
 • prov (v. 42) 

Använd hemsidan MatematikXYZ (http://www.matematikxyz.com/) för att bland annat titta på filmer med genomgångar till varje avsnitt, både som förberedelse och repetition. Gå in under ELEVER och välj sedan Filmer. 

Tänk på att vara aktiv både i ditt enskilda arbete samt vid genomgångar och vid par-/gruppuppgifter. Repetera kontinuerligt, utmana dig själv, använd varandra som lärresurser och fråga mig om hjälp. 

 Bedömning: 

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa dina kunskap och din förståelse inom området
 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar
 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort. 

Uppgifter

 • Kapitelprov - Taluppfattning och tals användning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9