Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 20 åk 8 Hi Nya tiden Jos

Skapad 2019-10-16 08:54 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Historia
Nya tiden

Innehåll

Mål för elev

Du ska ha grundläggande kunskaper om tiden 1500-1750-talet 

Resonera kring hur olika personer/händelser och framsteg har påverkat historien och hur dessa kan tolkas på olika sätt samt,

Kunna använda historiska begrepp.

Innehåll

Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Några historiska begrepp, till exempel medeltid, renässans, reformation samt olika syn på deras betydelse.

Genomförande

Ni kommer att få ta del av genomgångar och arbeta med texter samt olika uppgifter. Arbetsområdet avslutas med ett prov.

 

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att: förklara orsaker till händelser och resonera om hur dessa på olika sätt påverkat människors liv.

använda historiska begrepp och metod.

Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen.

Kursplanemål

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Matriser

Hi
Hi Nya tiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
JÄMFÖRA
Eleven kan beskriva samband mellan olika tidsperioder gällande kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor som är…
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
BESKRIVA
Eleven kan använda begrepp samt återge fakta (historiska förhållanden, skeenden och gestalter) och visar då kunskaper som är
grundläggande
goda
mycket goda
VISA SAMBAND
Eleven kan resonera om orsaker och konsekvenser gällande samhällsförändringar, människans levnadsvillkor och handlingar samt förintelsen och andra folkmord på sätt som är …
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
VÄRDERA
Eleven kan resonera om hur historia kan användas för olika syften och och vilka konsekvenser det kan få på sätt som är …
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: