👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola 9C Första världskriget och mellankrigstiden

Skapad 2019-10-16 09:24 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
I Det här momentet som sträcker sig fram till jul kommer vi äntligen att förkovra oss i historiens mörka vingslag. Det kommer att handla om krig, förstörelse och rent allmänt trista och hemska saker som i förlängningen formade 1900 talet och det samhälle som vi idag lever i. Momentet kommer att fortsätta fram till och med vecka 5 VT20. Men till jul betygen kommer de första bedömningarna (första världskriget och mellankrigstiden) att uppgöra betygsunderlag.

Innehåll

 

Disclaimer

Planeringen nedan är en översikt av vad lektionerna i momentet kommer handla om. Vi ber om överseende med att planeringen kan komma att förändras.

Missar eleven en eller flera lektioner bör eleven (utöver att kolla på planeringen) även titta i klassens klassanteckningsbok där en mer detaljerad lektionsplanering kommer att finna. Denna hittar eleven via teams. 

  

Vecka / Tema

 Onsdag

Torsdag

Fredag

Läxor och uppgifter

42

 

Intro, bakomliggande orsaker.

Intro och recap 1800

Nationalism

Imperialism

Kapprustning

Nya ideer socialism, liberalism istället för monarki.

Prov Samhällsekonomi

 

 Recap 1800

Nationalism

Imperialism

Kapprustning

Nya ideer socialism, liberalism istället för monarki.

 

 

 

43

Upptrappning och utlösande händelser

Samtalsdag

 

Rollspel

 

Fatta historia första världskriget

 

Första världskriget orsaker 

Första världskriget geopolitik/händelseförlopp

 

Första världskriget texter och uppgifter på clio

 

45

Konsekvenser

Första världskriget

Första världskriget konsekvenser

Första världskriget konsekvenser

 

 

Läxa orsaker (begrepp fokuserat)

 

Fredag v 46

46

 

NP dagar

NP dagar

Läxa begrepp

Läxa konsekvenser WW1 till torsdag v 47

47

WW1 -> WW2

Första världskriget och dess konsekvenser  utanför Europa

Första världskriget och dess konsekvenser

 

Mellankrigstiden

Weimarrepubliken 

Bedömningsmoment första världskriget och ryska revolutionen

 

 

48

Bedömning

Första världskriget leder till andra världskriget

 

Vad har varit svårt

Prov www1+ ryska revolutionen

Mellankrigstiden

Hitlers väg till makten

Appeasement 

Efterkrigspolitik

 

 

Prov

49

Fred och demokrati?

Mellankrigstiden

Hitlers väg till makten

Appeasement 

Efterkrigspolitik

WW2

Förintelsen

Händelseförlopp

 

 WW2

Förintelsen

Händelseförlopp

 

50

Människans levnadsvillkor

Människans levnadsvillkor i krig

Muntligt

Människans levnadsvillkor i krig

Människans levnadsvillkor i krig

 

 

02

Människans levnadsvillkor

Människans levnadsvillkor

 

Förintelsen genomgång

 

 

Människans levnadsvillkor i krig

Göra klart tidslinje

 

 

 Läxa göra klart tidslinjen 

03

Konflikter idag

Postkolonialismens världsordning

SLI dagböcker från förintelsen

Frågor till dagböckerna

Människans levnadsvillkor bedömningsuppgift

 

Nurnbergsrättegången

 

Konflikter idag med spår i WW2

 

04

Eget arbete

 

 Arbete med en konflikt

Läxförhör

Arbete med en konflikt

Arbete med en konflikt

 

05

Historiebruk och källkritik

 Historiebruk

 Källkritik propaganda

Propaganda övning

 

06

Producera eget arbete

Arbete med en egen konflikt

Arbeta med en egen konflikt

Inspelning video

 

 

Från <https://elevstockholm.sharepoint.com/sites/amneslag-so-4585/Shared%20Documents/General/Material%20åk%209/Världskrigen%20och%20efterkrigstiden/Planering%209C%20världskrigen%20och%20efterkrigstiden%20vecka%2042%20-%2005%20HT19.docx>

 


Arbetsform  

Vi kommer att jobba med materialet på tre sett. Genomgångar (höra ämnet) texter och uppgifter (göra ämnet) youtube och film (se ämnet). Tanken är att eleverna då kommer att få möjlighet att ta till sig kunskaper på flera olika sätt. 

Genom flera mindre läxor kommer eleverna också att se sin egen inlärning och kunskapsinhämtning. 

 

Bedömning 

Momentet kommer att bedömas utifrån de kunskapskrav som finns i den bifogade matrisen. Där kan eleven själv skatta sin egen kunskap och förmåga. Bedömningen kommer att baseras på läxor, elevaktivitet under lektionerna, prov samt mindre skriftliga och muntliga prestationer under lektionstid. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
  Hi  7-9
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia 7-9

E
C
A
FAKTAKUNSKAPER
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
RESONEMANG
Orsaker, konsekvenser
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Värderingar, levnadsvillkor
Människans levnadsvillkor påverka tiden människan lever i
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Samband
Kultur, migration, politik och levnadsvillkor
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
PERSPEKTIVBYTEN
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan dra enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. Och eller samhället och individen
Eleven kan dra utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet Och eller samhället och individen
Eleven kan dra välutvecklade och välunderbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. Och eller samhället och individen
KÄLLKRITISK DISKUSSION
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften,
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften,
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften

Hi
WW1 HT19

E
C
A
FAKTAKUNSKAPER
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
RESONEMANG
Orsaker, konsekvenser
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Värderingar, levnadsvillkor
Människans levnadsvillkor påverka tiden människan lever i
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Samband
Kultur, migration, politik och levnadsvillkor
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Hi
Bedömningsuppgift människans levnadsvillkor

E
C
A
RESONEMANG
Orsaker, konsekvenser
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Värderingar, levnadsvillkor
Människans levnadsvillkor påverka tiden människan lever i
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.