Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjdpåse med lappteknik

Skapad 2019-10-16 09:33 i Åledsskolan Halmstad
Du ska göra en slöjdpåse så att du har någonstans att förvara det du håller på att göra under din skoltid i slöjden.
Grundskola 4 Slöjd
Du ska lära dig att mäta, klippa i tyg, använda dig av lappteknik och sy på maskin. Du ska också träna dig på att kunna följa en skriftlig instruktion. Du lär dig också att använda en enkel tygtrycksteknik.

Innehåll

Vad?

 

 • Du ska göra en påse att förvara dina saker i när du arbetar med ett slöjdprojekt
 • Du ska lära dig om de vanligaste materialen som vi har
 • Du ska lära dig att sy på maskinen och använda rätt söm vid rätt tillfälle och var den ska placeras.
 • Du ska träna på att följa en skriftlig instruktion 

När?

v.42 2021 - v.20 2021

Hur?

 • Du ska träna på att sy trä och spola upp tråd på en spole till symaskinen
 • Du ska träna på att göra ett tygtryck
 • Du ska träna på att motivera dina val
 • Du ska träna på att arbeta självständigt

 

Slöjdord och begrepp

  Symaskinen – pressarfot, övertråd, undertråd, spole, handhjul, raksöm, sick-sack, kant i kant

  Mönster arbetsbeskrivningar – rätsida, avigsida, sömsmån, trådriktning

 

Uppgifter

 • Redovisning/reflektion av ditt arbete med slöjdpåsen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Åledskolan bedömningsmatris med hållplatser - Slöjd åk 4

Har arbetat med
Hållplats 4
Hållplats 5
grundläggande kunskaper:
Du kan:
goda/relativt utvecklade kunskaper
Du kan:
goda/väl utvecklade kunskaper
Du kan:
Formge och framställa föremål
 • Sl
 • Sl
på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Tekniker oc redskap
 • Sl
i arbetet med några hantverkstekniker, använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
i arbetet med några hantverkstekniker, använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
i arbetet med några hantverkstekniker, använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Välja tillvägagångssätt
 • Sl
utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till dina val.
utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge utvecklade motiveringar till dina val.
utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge välutvecklade motiveringar till dina val.
Utveckla idéer
 • Sl
i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som dusjälv har sökt upp.
Handlingsalternativ som leder framåt
 • Sl
bidra till att formulera och välja handlingsalternativ, som under arbetsprocessen, leder framåt
formulera och välja handlingsalternativ, under arbetsprocessen, som efter någon bearbetning leder framåt
formulera och välja handlingsalternativ som, under arbetsprocessen, leder framåt.
Värdera
 • Sl
ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka slöjdföremålets uttryck
 • Sl
tolka slöjdföremåls uttryck och föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
tolka slöjdföremåls uttryck och föra utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
tolka slöjdföremåls uttryck och föra väl utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: