👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mission possible! 9-Lek 2019/20

Skapad 2019-10-16 09:48 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Du ska planera och formge ett eller flera slöjdarbeten som uttrycker din egen stil. Detta uppdrag kräver du ska göra medvetna val kring tekniker, form, färg och material. Med dina val ska uttrycka dig, berätta om din identitet och din estetiska smak. Du ska förmedla budskapet om din egen stil. Dina föremål ska tala om dig. För att genomföra uppdraget måste du först reflektera om dig själv och dessa uttrycksformer som du mest identifierar dig med. Syftet med uppdraget är att du utvecklar ditt estetiska uttryck samt dina färdigheter i snickeri och ytbehandling.

Innehåll

Uppdrag

Utmana dig själv i slöjden! 

Skapa i slöjden något som behöver betydlig ansträngning men som ändå attraherar dig att göra! Skapa något extra som du alltid drömt om att tillverka i slöjden men anpassa utmaningen utefter dina förmågor och förutsättningar. För att utmaningen ska bli kul gäller det att utmaningen ligger på en svårighetsnivå som du känner dig komfortabel. 
Utmaningen kan exempelvis ligga i att du arbetar med: 
mer avancerade former 
mer avancerade eller okända av dig verktyg eller maskiner
mer avancerade tekniska lösningar 
mer avancerade produkter
det som du aldrig provat tidigare 

Lycka till med uppdagat!
Efter varje lektion ska du skriva i loggboken vad du har gjort och vilken utmaning du har tagit på dig. Ta gärna bilder och bifoga dem i loggboken. På sista lektionen under rotationen ska du sammanfatta hela ditt projekt.

Förmågor som tränas, tidsramen för uppdraget.

1. Förmåga att formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
2. Förmåga att välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
3. Förmåga att resonera och arbeta med egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
4. Förmåga att använda ämnesspecifika ord, begrepp i resonemang om arbetsprocessen.

Loggbok

Efter varje lektion ska eleven skriva i loggboken vad hen har gjort och vilken utmaning hen har tagit på dig. Eleven ska gärna ta bilder och bifoga dem i loggboken. På sista lektionen under rotationen ska hen sammanfatta hela ditt projekt.   

Här förklaras hur eleverna kommer att bedömas och när.

Eleverna bedöms kontinuerligt under varje undervisningstillfälle genom en muntlig formativ återkoppling. Den skriftliga utvärderingen och beskrivningen av arbetet ska eleven lägga in på CLASSROOM. 

Matriser

Sl
Kunskapskrav Slöjd år 7-9

E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa ett slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa ett slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa ett slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt och med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven arbetssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven arbetssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven arbetssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.
Kombinera
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja arbetssätt som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven arbetssätt som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven arbetssätt som leder framåt
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.