👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att analysera ungdomslitteratur - "Middagsmörker"

Skapad 2019-10-16 09:48 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F – 9 Svenska
Vi kommer gemensamt läsa boken "Middagsmörker" av Charlotte Cederlund. "En magisk thriller, som också tar upp frågor om identitet och tillhörighet."Vid sidan av läsningen kommer vi även arbeta med olika litterära områden, t.ex. tema, motiv och budskap samt kunna diskutera personskildringar. Vi kommer också att bekanta oss med fantasygenren.

Innehåll

SYFTE

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 

ARBETSSÄTT

Vi läser romanen "Middagsmörker" av Charlotte Cederlund. under vecka 43-47. Vid sidan av läsningen kommer vi att arbeta med olika litterära områden, som t.ex. tema, motiv och budskap, samt diskutera personbeskrivningar. Vi kommer också att gå igenom vad som kännetecknar genren fantasy.

Använd loggbok för dina reflektioner! Det kan både vara funderingar kring vad som sker i boken samt specifika fantasyingredienser.

En mall för den avslutande uppgiften finns på Teams.

 

 BEDÖMNING

Boken Middagsmörker ska vara läst till torsdag vecka 47, vilket innebär att du läser ca 60 sidor/vecka.  

Du kommer att bli bedömd utifrån hur väl du kan:

reflektera kring tema, motiv och budskap

diskutera personskildringar

resonera om bokens koppling till fantasygenren

 

 

 

  

Uppgifter

  • Analysuppgift

  • Powerpoint om fantasy

Matriser

Sv
Att analysera ungdomslitteratur - Middagsmörker

Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Återge
Du återger så att texten har ett begripligt innehåll och en i huvudsak fungerande struktur, d.v.s texten innehåller detaljer med begränsad betydelse för helheten och tankegången går att urskilja
Du återger så att texten har ett relativt tydligt innehåll och en klar struktur, d.v.s texten innehåller relevanta detaljer med betydelse för helheten och har en röd tråd
Du återger så att texten har ett tydligt innehåll och väl fungerande struktur, d.v.s texten innehåller enbart relevanta detaljer med stor betydelse för helheten och har ett upplägg som är gynnsam för innehållet
Tema och motiv
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tema och motiv.
Du för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang om bokens tema och motiv
Du för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang om bokens tema och motiv. Du gör din analys mer nyanserad (du beskriver och förklarar ur olika perspektiv).
Budskap
Du uppfattar ett tydligt budskap och kan föra ett resonemang kring detta.
Du kan dessutom uppfatta ett budskap som kan läsas mellan raderna och föra utvecklade resonemang om detta.
Du kan tolka och analysera budskapet och använder dig av exempel från texten för att illustrera hur författarens/skaparen förstärker budskapet.
Personbeskrivningar
Du redogör på ett enkelt sätt hur personerna gestaltas.
Du funderar över karaktärerna och deras egenskaper samt utveckling. Du reflekterar också kring hur författaren har lyckats levandegöra sina karaktärer.
Du funderar över karaktärerna och deras egenskaper samt utveckling på ett välutvecklat sätt.
Fantasykopplingar
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om vad som gör boken till en fantasybok
Du för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang om vad som gör boken till en fantasybok
Du för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang om vad som gör boken till en fantasybok
Skriva
Du skriver så att läsaren förstår innehållet utan omläsning.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår, t.ex med korrekt interpunktion och stavning.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår och lockar till läsning, t.ex med variation i ordval och meningsbyggnad