👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

World War 2 and "Freedom writers" year 9 Ht 2019

Skapad 2019-10-16 09:52 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Ett arbetsområde kring världskrigen, där vi övar förmågorna läsa,lyssna, skriva och prata
Grundskola 9 Engelska
For a couple of weeks we are going to focus on events and stories from the second world war by watching a film and working with texts and exercises. You will practice all the four skills of English in this planning but you will only be evaluated in listening and writing.

Innehåll

We will read texts and do exercises from a book called "Awesome" and we will also work with some texts and exercises to the film "Freedom writers". We will work with this during week 42- 47. At the end of week 47 there will be a written exam in exam.net where you will get to answere "open" questions to the film.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Ww2 year 9

På väg
E
C
A
Listening
Watching a movie and answering questions
Du kan till viss del förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer. Du har svårt att visa din förståelse genom att översiktligt svara på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i vad du hört.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer. Du visar din förståelse genom att översiktligt svara på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i vad du hört.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska. Du visar din förståelse genom att relativt väl svara på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i vad du hört.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska. Du visar din förståelse genom att svara väl på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i vad du hört.

En
Ww2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och följa instruktioner
Du har endast till viss del fullgjort uppgiften enligt instruktionerna.
Du har till största delen fullgjort uppgiften enligt instruktionerna.
Du har fullgjort uppgiften enligt instruktionerna.
Ansvar
Du tar ganska stort ansvar för att genomföra uppgiften i tid.
Du tar ansvar för att genomföra uppgiften i tid.
Du tar stort ansvar för att genomföra uppgiften i tid.
Innehåll
Innehållet är ganska magert och ytligt.
Innehållet är ganska fylligt.
Innehållet är fylligt och informativt.
Anpassning
Du uttrycker dig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du uttrycker dig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du uttrycker dig med god anpassning till syfte, mottagare och situation.
Ämnesinsikt
Din text har viss anknytning till filmen och dess karaktärer.
Du visar viss insikt i filmens handling och karaktärer.
Du visar god insikt i filmens handling och karaktärer.
Struktur
Din text har en relativt klar struktur men uppvisar brister.
Din text har en tydlig struktur med vissa brister.
Din text är välstrukturerad och lätt att följa.

SPRÅK

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordförråd
Du använder ett grundläggande ordförråd.
Du använder ett mer utvecklat ordförråd och stavar bra.
Du använder ett rikt och varierat ordförråd. Du använder ett mycket varierat och avancerat ordförråd med korrekt stavning.
begriplighet
Du uttrycker dig begripligt även om språket inte alltid är helt rätt. En engelsktalande person förstår det du skriver.
Du uttrycker dig relativt tydligt och relativt korrekt. Du har bra grammatik. (t.ex. verbformer och ordföljd)
Du uttrycker dig tydligt och till övervägande del grammatiskt korrekt. Du har ett grammatiskt flyt.
Meningsbyggnad och textbindning
Du skriver med enkel meningsbyggnad och uttrycker dig till viss del sammanhängande.
Du kan formulera meningar med viss variation och uttrycker dig med visst flyt.
Du kan formulera varierade meningar och binda samman dem väl så att du uppnår ett gott flyt.