👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola och hem

Skapad 2019-10-16 09:58 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi strävar efter att vi har ett gott samarbete och en bra dialog med vårdnadshavaren för våra barn, vi ska arbeta på ett sätt där föräldrar och barn ska känna sig trygga, välkomna och delaktiga i den verksamhet vi har.

Innehåll

Mål

Vårt mål är att skapa goda förutsättningar för både barn och föräldrar ska känna sig trygga, delaktiga  i vår verksamhet, vi pedagoger har ett professionellt förhållningsätt i möte av föräldrar och barn, är tydliga med att informera föräldrar vid nödvändiga situationer samt har en positiv inställning mot föräldrar vi har.

Genomförande

Vi har en föräldraaktiv introduktion där föräldrarna är med det första dagarna. Introduktionen brukar läggas upp på ca 4 dagar där den fjärde dagen är den första dagen föräldern lämnar en stund. Varje introduktion är individuell och exakt hur lång tid den tar är helt beroende på förälder, barn och oss pedagoger.

Första dagen kommer föräldern/föräldrarna för en information om upplägget på introduktionen, vi går igenom alla papper som ska fyllas i, vi tar reda på allergier och annat som är av vikt för barnet/föräldern och oss.

Vår strävan är att föräldern/föräldrarna ska bli trygga med oss under den här tiden och att det ska känna tillit till att deras barn har det bra hos oss.

Föräldrarna har möjlighet till delaktighet via unikum, föräldramöten, uppföljningssamtal utvecklingssamtal men också genom den dagliga kontakten.

Hur ger vi föräldrarna möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av verksamheten?

Genom enkätundersökning ,vår dokumentation och unikum  är föräldrar delaktiga och  utvärdera verksamheten.

Följande  aktiviteter erbjuder vi våra föräldrar

  • Föräldramöte/Samkväm
  • Uppföljningssamtal/ Utvecklingssamtal
  • Luciafirande

 

Föräldramöten ska vi erbjuda en gång per termin, likaså utvecklingssamtal. Föräldrafika ca 1 -2 ggr per läsår. Traditionella samkväm när det är årstid. Gårdsfest ca 1 gång per läsår.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
    Lpfö 18