👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Lila gruppen

Skapad 2019-10-16 10:11 i Barnens Bikupa Fristående förskolor
Förskola
Här beskriver vi hur vi arbetar med normer och värden i den lila gruppen.

Innehåll

Syfte

I början av varje läsår har vi många barn och behöver jobba aktivt med att göra gruppen trygg med varandra och med oss vuxna på förskolan. Vi vill också visa barnen att vi respekterar och lär av varandra och våra olikheter. För att stärka gruppen och för att få en bra grund att stå på vill vi starta upp läsåret med att arbeta aktivt med NORMER OCH VÄRDEN.

I lila gruppen vistas 11stycken barn födda 2016 och 2s stycken pedagoger Malin L och Linda T. Vi består av en grupp viljestarka, nyfikna och positiva individer. Vi har ett behov av att förflytta oss, utforska nya miljöer och lyfta in olika perspektiv. Allt handlar inte om mig som enskild individ, det handlar också om mig i relation till dig. 

Vart ska vi?

Mål/vision

Vi vill skapa en trygg och tillitsfull relation med barnen och visa dem respekt samt lära dem att visa respekt mot varandra. Vi vill att barnen ska uppleva vinsten av att ta hjälp av varandras kunskap och färdigheter. Vår förhoppning är att det leder till ett ökat intresse samt förståelse för varandra. Vi strävar efter att alla barn ska våga vara sig själva och att olika är bra.

Koppling till läroplanen 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Riktlinjer

Förskollärare ska ansvara för att barnen får sina behov tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.

Hur gör vi?

Arbetssätt och metoder

Läroplanen för förskolan är ett styrdokument som vi på förskolan enligt lag ska förhålla oss till. I läroplanen för förskolan skriver man att förskolan är en utbildningsform som ska bedriva undervisning. Genom sagor kan vi inspirera barnen och göra dem nyfikna på olika områden. Därefter är det barnen som leder oss i rätt riktning och vi gör på så sätt barnen delaktiga i sitt lärande. 

För att belysa NORMER OCH VÄRDEN väljer vi medvetet böcker som förmedlar olika budskap. Därefter observerar vi och lyssnar in vad som fångar barnens intresse och nyfikenhet och jobbar vidare efter det. 

Genom att vara goda förebilder och visa barn och andra vuxna respekt och hänsyn kan vi visa på ett förhållningssätt som främjar goda relationer. Vi visar barnen och varandra respekt genom att vara goda lyssnare som tar barnens frågor på allvar och vi tar tillvara på deras synpunkter och tankar. Vi vill förmedla att man har rätt att tycka olika så länge du respekterar den andres åsikter och att våta olikheter berikar och ger oss nya kunskaper. 

Lila gruppen

Det är betydelsefullt att skapa en tydlig inledning av våra träffar. Därför har vi valt att använda oss av sång och instrument som metod för att skapa uppmärksamhet och Vi- känsla. Vi ser att musik är förknippat med glädje och det skapar trygghet att inleda träffarna enligt samma metod varje gång vi träffas. 

Boken ”Knacka På” har fungerat som metod för att skapa nyfikenhet kring vad som finns bakom olika dörrar. Detta ska vi konkretisera genom att cykla/promenera till oss i gruppen och knacka på hos varandras hus. Vem bor här? För att involvera vårdnadshavare i vårt arbete ska de tillsammans med sitt barn ta med sig två föremål från hemmet som upplevs som betydelsefullt för dem själva. Barnet ska sedan visa och berätta om föremålen för övriga kompisar i gruppen. Detta är en metod som stärker den enskilda individens självkänsla samt att det ger övriga kompisar erfarenheter av att lyssna, visa hänsyn och vänta på sin tur. 

Lådcykeln är ett viktigt verktyg i vår grupp. Sedan tidigare vet vi att den är förknippad med glädje och förväntan och den ger oss möjlighet att förflytta oss i vår närmiljö. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
    Lpfö 18