👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Tigrinja åk 1-3 2019

Skapad 2019-10-16 10:35 i Modersmålsskolan Helsingborg
Modersmålet för lärande och identitetsutveckling
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Undervisning ska börja med tigrinja bokstäver stavning för de är annorlunda från de latinska bokstäverna.  Vi ska jobba med ordförrådet på tigrinja. Vi ska också jobba med bilder, djur, och synonymer och motsatser. Vi ska också försöka att bilda korta meningar och enkla texter på tigrinja. Vi ska träna på både hög och individuell läsning.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,
 • att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift
 • att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter.

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA:

Vi kommer under terminen arbeta med följande arbetsområden

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • Att skriva enkla meningar om t.ex. dig själv, din familj, dina intressen eller en händelse.

 • Att skriva och även känna igen de vanligaste tecken/bokstäverna samt att läsa och förstå t.ex. enkla bildtexter, pratbubblor och korta meddelande.

 • Att lyssna och förstå t.ex när någon annan berättar om sig själv, sin familj, sin skola, sina intressen.

 • Att följa en enkel instruktion, att berätta om en händelse. 

Bedömning

 Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Formulera dina tankar i tal och skrift
 • Återberätta en text du har läst
 • Läsa olika återförpassade typer av texter
 • förstår vad andra säger och delta i samtal
 • skriva enkla texter och sammanfattningar som följer vissa strukturella och enkla grammatiska regler.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml