👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik årskurs 8

Skapad 2019-10-16 10:39 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 8 Musik
I årskurs 8 arbetar vi med musikämnets första och andra konkreta mål, att spela och skapa. Vi analyserar andra artisters låttexter, skriver egna låttexter och gör sedan låtar av dessa texter att musicera till.

Innehåll

Hej på er!

DEL 1

Teori bakom textskapande- Ni kommer lära er vilka olika delar en låt innehåller samt delarnas funktion. Ni kommer också lära er hur ni ska arbeta när ni skriver en låttext.

Analys av låttext- Under terminens första del kommer ni även få göra en analys av valfri låt. 

DEL 2

Skapande av låttext- Nu är det dags för er att skriva en egen låttext utifrån de strategier vi gått igenom under teoripassen. De finns även här på unikum i er lärlogg.

DEL 3

Skapande av låt och musicerande- Med kunskaper från årskurs 7, där ni lärde er olika instrument, kommer ni nu i grupp göra en låt av en utav era låttexter. Ackorden ni kan använda er av är C, G, F och Am. 

 

Jag ser fram emot en kreativ termin med er! 

 

 

Uppgifter

 • Skriva låttext

 • Skriva låttext

 • Analysera låttext

 • Välj och spela en låt

 • Välj och spela en låt

 • Välj och spela en låt

 • Välj och spela en låt

 • Textskapande

 • Låttextskapande

 • Låttextskapande

 • Textskapande

 • Textskapande

 • Textskapande

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Kunskapskrav musikskapande och musicerande åk 8

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

Insats krävs
E
C
A
Musicerande
samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt
samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Musicerande
,
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Musikskapande
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Kommunicera
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Insats krävs
E
C
A