👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2019-10-16 10:41 i Skebo skola Norrtälje
Ett arbete om människokroppen som sträcker sig ett par månader framåt.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi kommer att lära oss om människokroppen, bland annat om kroppens organ, deras namn, utseende, placering och funktion. Vi kommer att se film, ha genomgångar med diskussionsmöjligheter, samt göra experiment och undersökningar.

Innehåll

Syfte - förmågor som ska tränas

Centralt innehåll

Arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:
- genomgångar med diskussioner,
- experiment och försök med dokumentering,
- filmer

Vi kommer även att arbeta med olika faktatexter och instuderingsfrågor.

 

 

 

Bedömning och Kunskapskrav (matris)

Du kommer att bedömas i det du gör på lektionerna, både skriftligt och muntligt.

Uppgifter

 • Celler.

 • Visa vad du kan om människokroppen

 • Visa vad du kan biologi

 • Blodet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi - Människokroppen

Förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.

E
C
A
Organens namn, placering och utseende
Kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar.
Kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar.
Kan namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar.
Organens funktion
Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Kan förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra.
Kan detaljerat förklara organens funktioner och hur organen samarbetar med varandra.

Förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor

E
C
A
Samtal och diskussion
För samtal och diskussioner till viss del framåt.
För samtal och diskussioner framåt.
För samtal och diskussioner framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Kan till viss del söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Kan mer självständigt söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Kan på egen hand söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Använda information
Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Genomförande av undersökningar
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och göra enkla dokumentationer..
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och göra utvecklade dokumentationer
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och göra välutvecklade dokumentationer