👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen

Skapad 2019-10-16 10:43 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola
Judendomen är en mycket liten religion, men trots detta har haft en enorm betydelse för de betydligt större världsreligionerna kristendomen och islam. Den är också något som vi andra på något sätt måste förhålla oss till med tanke på hur vi behandlat judar under de senaste 2000 åren. Sedan slutet av 1800-talet och i all synnerhet efter Israels bildande har judendomen även fått en storpolitisk sprängkraft.

Innehåll

Judendomen läses före kristendom och islam därför att den och dess historia bildar bakgrunden till de sistnämnda religionerna. Vi börjar med de uråldriga berättelserna om Abraham och hur han idémässigt kan ses som en urfader till monoteismen i judendomen, kristendomen och islam. I stora drag följs den judiska historien fram till återskapandet av staten Israel 1948. Vad konflikten i Mellanöstern handlar om. Inslag som "religionsmässigt" haft betydelse för framtiden lyfts fram: Sinaiförbundet, profeternas tal om Messias, babyloniska fångenskapen och de stora upproren mot romarna. Dessa resulterade i att judarna drevs bort från sitt land.

Nästa steg handlar om varför den judiska minoriteten hållit samman under 2000 år av trakasserier och förföljelser. Vi använder oss av en sociologisk förklaringsmodell, "vi och dom", samt talar om yttre och inre sammanhållande krafter inom en grupp. Vi-gruppen står för en identitet. De yttre krafterna är en hotfull och negativt inställd omvärld. De inre krafterna är sådana värden som judar har gemensamt och som de kan samlas omkring och identifiera sig med. Då kommer vi in på judendomen och de viktigaste trossatserna i denna, men vi tar också upp judiska seder och traditioner.

Undervisning med vanliga genomgångar med insprängda arbetsuppgifter såvida inte eleverna önskar arbeta på annat sätt.