Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 7 plan Musikhistoria 1900-tal

Skapad 2011-10-19 13:55 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Musik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Konkretisering av målen

Du och din grupp ska ta reda på information kring musik från ett årtionde under 1900-talet.

 1. Ni ska visa/spela upp lyssningsexempel som visar karakteristiska särdrag i musiken från detta årtionde - det vill säga: Hur musiken lät då.
 2. Ni ska finna de mest betydelsefulla låtskrivarna och artisterna, de mest kända sångerna och framväxten av olika genrer.
 3. Ni ska ta reda på hur musiken användes (t.ex. dansställen, stora arenor, skivor, TV, radio, mm)
 4. Ni ska ta reda på hur samhället såg på musik och hur musiken användes för att påverka samhället.
 5. Ni ska ta reda på om det fanns grupper i samhället som samlades kring speciell musik.

Arbetssätt

Du kommer att arbeta i grupp där hela gruppen blir tilldelad ett årtionde under 1900-talet att forska kring. Du och din grupp kommer att samla information på internet, genom intervjuer, från skivor mm.

Varje person i gruppen ska sammanställa information kring två forskningsområden som kan relateras till gruppens årtionde. Ett forskningsområde kan vara en artist, musikgrupp, musikstil/genre, stor musikhändelse eller liknande. I din individuella forskning ska hänsyn tas till de fem punkterna under konkretisering av målen. 

När alla i gruppen samlat information så ska gruppen sammanställa en presentation att redovisa inför klassen. Utöver sin forskning ska varje person i gruppen under redovisningen visa exempel på musik och/eller informationsvideor från sina forskningsområde.

Gruppen som helhet ska förklara olika genrer och karaktärsdrag som var vanliga under den tidsperiod ni arbetat med. Beskriv också vad musiken användes till under årtiondet - Var lyssnade man till musik? Vilka olika möjligheter hade man att lyssna på musik? Gjorde man något speciellt när man lyssnade på musik?

Checklista för egen forskning

Om det är en artist du ska presentera kan du försöka få med följande punkter (ta inspiration från dessa punkter om du har ett annat forskningsområde, t.ex. en musikstil):

 • Bakgrund: Var kommer artisten ifrån? När/hur började artisten med musik?  
 • Storhetsperiod: När slog artisten igenom? När var artistens storhetsperiod? Lever artisten än eller är han/hon död?
 • Musik: Vilka stora hitlåtar har artisten gjort/framfört? Vilken musikstil spelade artisten?
 • Gruppmedlem: Vilka grupper har artisten varit med i? Har några intressanta personer varit med i dessa grupper?
 • Påverkan: Har artisten blivit påverkad av andra artister? Hur har artisten påverkat andra artister? Hur har artisten påverkat individer runt omkring? Hur har artisten påverkat samhället?
 • Jämförelser: Vilka jämförelser kan man göra mellan artisten och andra artister/musikgrupper?
 • Musikens användningsområde: Har artistens musik använts på speciella sätt? (ex. film, tv, reklam etc)
 • Intressant information: Finns det intressant information om artisten som kan krydda din presentation och göra den mer intressant? 

Bedömning

Du kommer att bedömas efter hur väl du kan beskriva:

 • vad man använde musiken till under din grupps årtionde.
 • musikens/artisternas påverkan på individer och samhälle.
 • jämförelser mellan karaktärsdrag från olika musikgenrer.

Du kommer bedömas under en redovisning inför klassen och vid ett annat tillfälle (se slutredovisning nedan).

Dina kunskaper bedöms individuellt.

Slutredovisning

Redovisningen ska ske inför klassen, men kan vara i form av muntligt framförande, powerpoint-presentation, inspelad video mm.

Utöver gruppredovisning kommer var och en ha möjlighet att visa fler och fördjupade kunskaper under en gemensam diskussion i klassen veckan efter redovisningen. 

Tid

Du och din grupp kommer att ha tre lektioner (3 lektioner) på er att forska, ta fram information och sätta samman en redovisning. Redovisningen sker den fjärde lektionen.

Vilka delar i musikmatrisen bedöms under detta arbetsområde?

Musiklyssning och reflektion om musik:

 1. Musikhistoria
 2. Musiklära
 3. Resonera om musik

Matriser

Mu
Musik år 7 - Musikhistoria 1900-tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Musikhistoria - musiklyssning
Eleven kan, i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan, i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan, i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Resonera om musik
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: